ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Anna Pławiak-Mowna

Telefon : 68 328 2227
E-mail : a.mowna@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 324

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
 • Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych dla użytkowników implantów medycznych
 • Zastosowanie technologii mobilnych w prewencji upadków w wieku geriatrycznym
 • Przetwarzanie obrazów biomedycznych
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Projekt grupowy
 • Praca w zespole interdycysplinarnym
 • Zaawansowane metody grafiki w reklamie

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Ekspozycja zawodowa PEM a ryzyko zachorowania na raka piersi
  Pławiak-Mowna A., Korbicz J. - Przegląd Elektrotechniczny, 2017, R. 93, nr 1, s. 177-180
 • Analiza efektywności detekcji jąder komórkowych w zależności od sposobu reprezentacji danych w przestrzeni barw
  Pławiak-Mowna A., Mazurkiewicz M. - Przegląd Elektrotechniczny, 2018, R. 94, nr 1, s. 77-80
 • Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych
  Pławiak-Mowna A., Andrzejewski G., Zając W. - Przegląd Elektrotechniczny, 2015, nr 12, s. 198-200
 • Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy : poradnik dla lekarzy elektrofizjologów i pacjentów
  Krawczyk A., Pławiak-Mowna A.- Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2008
 • Implantable cardioverter defibrillator and UMTS telephones interaction
  Pławiak-Mowna A., Krawczyk A. - Electromagnetic field, health and environment: proceedings of EHE '07 / ed. A. Krawczyk, R. Kubacki, S. Wiak, C. L. Antunes .- Amsterdam : IOS Press, 2008 - (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics ; 29) - s. 255-259

INNE