ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr Sławomir Mandra

Telefon : 68 328 2611
E-mail : manslaw@fizyka.umk.pl
Pokój: 423b

INFORMACJE


Projekt NCN: Zastosowania układów wielowymiarowych (nD) do analizy i sterowania układami o dynamice czasowej i czasowo-przestrzennej
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski