ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Grzegorz Łabiak

Telefon : 68 3282616
E-mail : g.labiak@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 228
Strona WWW : https://staff.uz.zgora.pl/glabiak/

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • współbieżne systemy sterujące, modelowanie oprogramowania i systemów sterująych, analiza i synteza systemów cyber-fizycznych, UML, sieci Petriego, maszyny stanów
 • metody formalne w projektowaniu cyber-fizycznych cyfrowych systemów sterowania, weryfikacja modelowa
 • informatyka teoretyczna, algorytmika, złożoność obliczeniowa, teoria grafów

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Podstawy programowania
 • Grafy I sieci w informatyce
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie na platformę Android

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Food tray sealing fault detection using hyperspectral imaging and PCANet
  2020, Mohamed Benouis , Leandro D. Medus , Mohamed Saban , Grzegorz Łabiak , Alfredo Rosado-Munoz , IFAC-PapersOnLine, Vol. 53, iss. 2, 7845--7850, ISSN: 2405-8963
 • Dual-model approach for safety-critical embedded systems
  2020, Grzegorz Łabiak , Marek Węgrzyn , Alfredo Rosado Munoz , Grzegorz Bazydło , Microprocessors and Microsystems, Vol. 72, 1--11, ISSN: 0141-9331, eISSN: 1872-9436
 • Model Driven Architecture Approach to Logic Controller Design
  2018, Grzegorz Łabiak , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1—5
 • Logic synthesis of n-ary quantitative relations
  2017, Grzegorz Łabiak , W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Polska, Bellingham: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--7, ISBN: 9781510613546
 • UML support for statecharts-based digital logic controller design in FPGA technology
  2016, Grzegorz Łabiak , W: Design of reconfigurable logic controllers, 2016 / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Studies in Systems, Decision and Control, 45), s. 165--180, ISBN: 9783319267234

INNE