ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr hab. inż. Piotr Borowiecki, prof. UZ

Telefon : 68 328
E-mail : p.borowiecki@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 423a

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Modele chromatyczne w optymalizacji dyskretnej i zastosowaniach; klasy grafów, grafy ekstremalne
 • Algorytmy grafowe (podziały, niezależność, przeszukiwanie, ewakuacja, ... )
 • Teoria algorytmów (alg. offline, online i rozproszone; złożoność obliczeniowa i aproksymacja)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Grafy i sieci w informatyce
 • Podstawy programowania
 • Metody numeryczne

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • The complexity of bicriteria tree-depth
  P. Borowiecki, D. Dereniowski, D. Osula - In proc: 23rd Int. Symp. Fund. Computation Theory (FCT'21), Lecture Notes in Computer Science, LNCS 12867 100-113
 • New potential functions for greedy independence and coloring
  P. Borowiecki, D. Rautenbach - Discrete Applied Mathematics 182 (2015) 61-72
 • Computational aspects of greedy partitioning of graphs
  P. Borowiecki - Journal of Combinatorial Optimization 35 2 (2018) 641-665
 • Dynamic F-free coloring of graphs
  P. Borowiecki, E. Sidorowicz - Graphs and Combinatorics 34 3 (2018) 457-475
 • Distributed graph searching with a sense of direction
  P. Borowiecki, D. Dereniowski, Ł. Kuszner - Distributed Computing 28 3 (2015) 155-170

INNE