ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Telefon : 68
E-mail : M.Mrugalski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 327b
Strona WWW : http://www.researchgate.net/profile/Marcin_MrugalskiPROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Metody estymacji parametrów (LMS, BEA, OBE, Zonotope)
 • Sieci neuronowe GMDH
 • Modelowanie systemów nieliniowych z wykorzystaniem sieci neuronowych
 • Bezśladowy filtr Kalmana
 • Diagnostyka procesów przemysłowych
 • Odporna detekcja uszkodzeń

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Sieci komputerowe (Instruktor Akademii Lokalnej CISCO przy ISSI)
 • Architektura komputerów
 • Sieci bezprzewodowe
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • Sieci konwergentne

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling
  Witczak P., Patan K., Witczak W., Mrugalski M. - Neurocomputing, 2017, Vol. 250, pp. 65-75
 • Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis
  M. Mrugalski, Berlin - Heidelberg, Springer-Verlag, 2014, 182 s. (Ed. J. Kacprzyk), Studies in Computational Intelligence, Vol. 510.
 • A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults
  Pazera M., Buciakowski M., Witczak W., Mrugalski M. - Neural Computing and Applications, 2018, s. 1-11.
 • Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace
  Witczak M., Mrugalski M., Korbicz J. - Neural Processing Letters, 2015, Vol. 42, issue 1, pp. 71-87
 • Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system
  Mrugalski M., Luzar M., Pazera M., Witczak M., Aubrun Ch. - ISA Transactions, 2016, Vol. 61, pp. 318-328
 • A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation
  Buciakowski M., Witczak M., Mrugalski M., Theilliol D. - Control Engineering Practice, 2017, Vol. 66, pp. 181-194

INNE