ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROJEKTY

AKTUALNIE REALIZOWANE

projekty badawcze finansowane przez NCN

Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Segmentacja obiektów na cytologicznych obrazach mikroskopowych w oparciu o metody geometrii stochastycznej
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Zastosowania układów wielowymiarowych (nD) do analizy i sterowania układami o dynamice czasowej i czasowo-przestrzennej
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Sztuczne sieci neuronowe w odpornej diagnostyce uszkodzeń i sterowaniu układów nieliniowych
Termin: 2015-2018
Kierownik: Dr inż. Marcel Luzar

Poprawa jakości sterowania na drodze uczenia się przez powtarzanie
Termin: 2015-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych
Termin: 2014-2017
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Zaawansowane metody sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w działaniu procesów przemysłowych o szybkiej dynamice
Termin: 2013-2016
Kierownik: Dr inż. Andrzej Czajkowski


zadania badawcze dla młodych naukowców (MNiSzW)

Projektowanie odpornych schematów sterowania dla liniowych procesów powtarzalnych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcin Boski

Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Implementacyjna weryfikacja obserwatorów odporonych na mikrokontrolerach różnych klas jakościowych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Sterowanie tolerujące uszkodzenia w systemach aerodynamicznych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Marcin Pazera

Kwantowa realizacja alogrytmów analityki big data
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Marek Wróblewski