ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH

Zajęcia dydaktyczne realizowane w laboratorium umożliwiają studentom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, budowania i zarządzania lokalnymi oraz rozległymi sieciami komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii stosowanych w telefonii internetowej i systemach wideokonferencyjnych. Ponadto, w ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają aspekty funkcjonowania sieci bezprzewodowych oraz metody zapewniania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci poznają między innymi: zasady funkcjonowania protokołów routingu RIP, IGRP, EGRP, OSPF, BGP, własności sieci VLAN, technologię VoIP, metody zapewniania jakości usług QoS: IntServ i DiffServ oraz systemy adresacji IPv4 i IPv6. Bogate wyposażenie sprzętowe laboratorium umożliwia praktyczne poznanie architektury i metod konfiguracji routerów, przełączników, zapór ogniowych, mostów bezprzewodowych oraz bezprzewodowych punktów dostępu. Wśród sprzętu znajdującego się w laboratorium należy wyszczególnić: routery CISCO 2811, 2801, 2610, 1921, przełączniki Catalyst 2960, WS-C2950T-24, WS-C2924-XL-EN, firewalle PIX-515E-R-DMZ-BUN, mosty bezprzewodowe Cisco Bridge1300 i AIR-BR 1310G-E-K9-R, punkty dostępu bezprzewodowego AP1200 AIR-AP1232AG-E-K9 koncentratory oraz inne aktywne urządzenia sieciowe. Program zajęć dydaktycznych realizowanych w laboratorium został opracowany na podstawie prestiżowych kursów Cisco: CCNA Routing and Switching, CCNA Security oraz CCNP.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Lokalnej Akademii Cisco Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach programu Cisco Networking Academy.