ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACE DYPLOMOWE

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

  • W celu określenia tematu pracy dyplomowej zaleca się indywidualny kontakt dyplomanta z potencjalnym promotorem i uściślenie tematyki i celu pracy dyplomowej. Umożliwi to na dopasowanie tematyki pracy do zainteresowań zarówno dyplomanta jak i promotora. Lista potencjalnych promotorów z sugerowanymi limitami dyplomantów - link

EGZAMINY DYPLOMOWE

Zestaw pytań na egzaminie dyplomowym dla kierunku informatyka specjalno¶ć inżynieria oprogramowania

TERMINY EGZAMINÓW


Pytania odno¶nie obron proszę kierować na adres e-mail: m.mazurkiewicz@issi.uz.zgora.pl

DOKUMENTY

  • zestaw dokumentów dostępnych na stronie - WIEA