ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACE DYPLOMOWE

TEMATY/ZAGADNIENIA PRAC DYPLOMOWYCH

EGZAMINY DYPLOMOWE

Zestaw pytań na egzaminie dyplomowym dla kierunku informatyka specjalno¶ć inżynieria oprogramowania

TERMINY EGZAMINÓW


Pytania odno¶nie obron proszę kierować na adres e-mail: m.mazurkiewicz@issi.uz.zgora.pl

DOKUMENTY

  • zestaw dokumentów dostępnych na stronie - WIEA