ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACE DYPLOMOWE

EGZAMINY DYPLOMOWE

Zestaw pytań na egzaminie dyplomowym dla kierunku informatyka specjalność inżynieria oprogramowania

TERMINY EGZAMINÓW

Pytania odnośnie obron proszę kierować na adres e-mail: m.mazurkiewicz@issi.uz.zgora.pl

INNE DOKUMENTY