Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Szacuje się, że w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku firma CISCO uruchomiła program szkoleniowy Cisco Networking Academy (CNA). Na całym świecie w szkoleniach związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi co roku uczestniczy ponad milion osób. Są one prowadzone w prawie 10 tys. akademiach przez kadrę ponad 20 tys. wysoko wykwalifikowanych instruktorów. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwolą im odnaleŸć swoje miejsce na rynku pracy w dziedzinie IT. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych, funkcjonowania Internetu, bezpieczeństwa danych itp. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania wielu certyfikatów, np.: Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza poparta certyfikatami, otwiera możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Zapraszamy na wirtualną wycieczke po Laboratorium CISCO!
Zobacz film z jubileuszu Akademii CISCO.

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek