Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Program nauczania w Akademii Sieci Komputerowych CISCO (ang. CISCO Networking Academy) obejmuje kursy z zakresu sieci komputerowych: CCNA Routing and Switching (5.0/5.1), CCNP Routing and Switching (7.1), CCNA Security (2.0) oraz szkolenia IT Essentials (6.0) dotyczącego podstaw obsługi komputera. Dodatkowo, zarejestrowani kursanci mają możliwość przystąpić do szkoleń w trybie e-learning. Wymienione szkolenia pozwalają na uzyskanie teoretycznych oraz praktycznych informacji i wiedzy z zakresu projektowania, rozwoju, serwisowania, bezpieczeństwa i utrzymywania sieci komputerowych. Programy poszczególnych szkoleń zostały tak skonstruowane, aby w jak najlepszy sposób spełniać potrzeby i wymagania różnych uczestników. Wymienione szkolenia pozwalają uzyskać odpowiedni certyfikat CISCO, który jest międzynarodowym dokumentem honorowanym na całym świecie ,potwierdzającym wysokie umiejętności i wiedzę zawodową absolwenta.

Programy szkoleniowe poszczególnych kursów zawierają nastepujące treści merytoryczne:

CCNA Routing and Switching

Kurs 4 semestralny skierowany do osób rozpoczynających swoją przygodę z sieciami komputerowymi, a którzy wcześniej nie mieli żadnej styczności z technologiami komputerowymi i sieciowymi. Szkolenie CCNA Routing and Switching pozwala uzyskać podstawową wiedzę na temat sieci oraz praktyczne doświadczenie potrzebne do pracy w branży IT i administracji sieciowej.

Semestr I

 • Osprzęt i oprogramowanie komputera.
 • Systemy operacyjne.
 • Podłączenie do sieci.
 • Podłączenie do Internetu poprzez ISP (dostawce sieci komputerowych).
 • Adresacja sieciowe.
 • Usługi sieciowe.
 • Technologie bezprzewodowe.
 • Podstawy bezpieczeństwa.
 • Diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów.

Semestr II

 • Internet.
 • Dostawca usług internetowych - Wsparcie techniczne.
 • Planowanie rozbudowy i modernizacji sieci.
 • Planowanie struktury adresacji w sieci.
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych.
 • Routing.
 • Usługi dostawców usług internetowych.
 • Odpowiedzialność ISP.
 • Diagnostyka błędów w sieci.

Semestr III

 • Sieć w przedsiębiorstwie.
 • Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie.
 • Przełączanie w sieci przedsiębiorstwa.
 • Adresowanie sieci przedsiębiorstwa.
 • Routing za pomoca protokołu wektora odległości.
 • Routing za pomocą protokołu stanu łącza.
 • Wdrażanie łączy WAN w przedsiębiorstwach.
 • Filtrowanie ruchu przy użyciu list kontroli dostępu.
 • Rozwiązywanie problemów z siecią.

Semestr IV

 • Wprowadzenie do projektowania sieci komputerowych.
 • Określanie wymagań.
 • Opis istniejącej sieci.
 • Określenie wpływu aplikacji na projekt sieci
 • .
 • Tworzenie projektu sieci.
 • Adresacja IP w projekcie sieci.
 • Tworzenie prototypu sieci.
 • Przygotowanie połączeń WAN.
 • Przygotowanie oferty projektowej.

CCNP

Kurs 3 semestralny, który jest rozwinięciem i pogłębieniem zagadnień poruszanych podczas kursów CCNA. Kurs przygotowuje do budowania oraz zarządzania bardzo dużymi i złożonymi sieciami informatycznymi. Kursanci poznają podczas praktycznych laboratoriów najbardziej zaawansowane rozwiązania, technologie i urządzenia sieciowe firmy CISCO. Ukończenie kursu CCNP pozwala zdobyć najbardziej prestiżowy w branży certyfikat, który jest cenionym przez pracodawców zaświadczeniem o wysokich kwalifikacjach zawodowych z zakresu technologii firmy Cisco Systems.

CCNP Routing

 • Uruchamianie routingu IP.
 • Protokół EIGRP.
 • Protokół OSPF.
 • Zarządzanie aktualizacjami tablic routingu.
 • Optymalizacja tras.
 • Zapewnianie połączenia z Internetem w przedsiębiorstwach.
 • Protokół BGP.
 • Optymalizacja działania protokołów routingu i routerów.

CCNP Switching

 • Podstawy projektowania sieci.
 • Architektura sieci kampusowych.
 • Szczegóły działania mechanizmów Spanning Tree.
 • Routing między VLANami.
 • Zapewnianie redundancji routera brzegowego.
 • Zarządzanie sieciami.
 • Zapewnianie dostępności.
 • Bezpieczeństwo sieci kampusowych.

CCNP Troubleshooting

 • Metody usuwania problemów.
 • Zadania związane z utrzymaniem funkcjonowania sieci i "dobre praktyki".
 • Usuwanie problemów na urządzeniach CISCO z wykorzystaniem IOSa i dedykowanych narzędzi.
 • Lokalizacja i usuwanie problemów w sieci - Studium przypadków.

CCNA Security

Kurs 1 semestralny skierowany do osób chcących pogłębić oraz skupić się na zagadnieniach bezpieczeństwa sieci komputerowych. W trakcie szkolenia prowadzonego w formie laboratorium doskonalącego wiedzę i umiejętności, uczestnicy zapoznają się z problemami zagrożeń bezpieczeństwa oraz uczą się jak im przeciwdziałać. Wiedza przekazywana podczas kursu jest nieodzowna dla administratorów sieci komputerowych, specjalistów uczestniczących w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa, audytorów systemów bezpieczeństwa, projektantów sieci oraz zarządzających działami IT w korporacjach.

Semestr I

 • Nowe zagrożenia w sieciach komputerowych
 • Zabezpieczenie urządzeń sieciowych
 • Autentykacja, autoryzacja i rejestracja
 • Firewall - zabezpieczanie sieci
 • Implementacja systemów IPS (ang. Intrusion Prevention Systems)
 • Mechanizmy zabezpieczania sieci lokalnych
 • Kryptografia
 • Implementacja sieci VPN
 • Integracja wszystkich mechanizmów zabezpieczeń

IT Essentials

Kurs 1 semestralny składający się z dwóch części. Szkolenie pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera.

 • Wprowadzenie do komputera osobistego
 • Procedury bezpieczeństwa pracy w laboratorium oraz użytkowania narzędzi
 • Montaż komputera krok po kroku
 • Podstawy zarządzania zapobiegawczego i wykrywanie uszkodzeń
 • Podstawy funkcjonowania systemów operacyjnych
 • Podstawy funkcjonowania laptopów i urządzeń mobilnych
 • Podstawy funkcjonowania drukarek i skanerów
 • Podstawy funkcjonowania sieci komputerowych
 • Podstawy bezpieczeństwa
 • Podstawy pracy w sieci

Dokładne informacje o zakresie i przebiegu szkolenia można uzyskać na tej stronie.

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek