Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja na rok 2016/17:
CCNA Routing and Switching,
CCNP,
CCNA Security,
IT Essentials.

Zainteresowani uczestniczeniem w zajęciach Akademii proszeni są o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego(* - pola wymagane).

Imię i nazwisko:*
Adres zamieszkania:*
Nazwa firmy - do faktury: 
Adres firmy - do faktury: 
NIP - do faktury: 
Telefon kontaktowy:*
Faks: 
Adres e-mail:*
Znajomość systemów  
operacyjnych (wymienić):*
Chcę uczestniczyć  
w kursie CISCO CCNA Routing and Switching  
w semestrze:*
pierwszym
drugim
trzecim
czwartym
Chcę uczestniczyć  
w kursie CISCO CCNP  
w semestrze:*
pierwszym
drugim
trzecim
czwartym
Chcę uczestniczyć w kursie*:
CCNA Security
        
Chcę uczestniczyć w kursie*:
IT Essentials
        
Czytanie dokumentacji  
technicznej w j. angielskim  
na poziomie:*
podstawowym
średnim
zaawansowanym
Znajomość zagadnień  
związanych z sieciami  
komputerowymi:*
brak
podstawowa
średnia
zaawansowana
Znajomość  
obsługi komputera:*
brak
podstawowa
średnia
zaawansowana
Określenie  
terminów szkoleń:*
w tygodniu (popołudnia)
w weekendy
Chcę otrzymywać  
pocztą elektroniczną  
informacje o akademii:*
tak nie

Podaj wynik:

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek