Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

CCNA Routing and Switching
Semestr 1 - 700zł
Semestr 2 - 700zł
Semestr 3 - 700zł
Semestr 4 - 700zł

CISCO IT Essentials - 700zł

CCNP - Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników kursu (tel. +68 328 32 17))

CCNA Security - Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników kursu (tel. +68 328 32 17)),


Opłata ta obejmuje przystąpienie do egzaminu kończącego semestr oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego zaliczenie semestru. Istnieje możliwość dokonywania wpłat ratami (więcej informacji w zakładce Pytania).

W celu uiszczania wpłat prosimy korzystać z poniższych danych. Przykładowy poprawnie wypełniony dowód wpłaty dostępny jest tutaj.

Odbiorca: Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
numer rachunku: 52 1500 1810 1218 1003 8352 0000
tytułem: 700-06-04-02 AL CISCO - ISSI. Semestr _

Uwaga!

  • Wypełniając dowód wpłaty konieczne jest wpisanie numeru subkonta w polu tytułu
  • Bardzo ważne jest, aby Państwo podawali numer semestru za który jest wnoszona oplata.
  • Prosimy o zachowanie dowodu wpłaty celem okazania podczas pierwszych zajęć.

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek