Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Terminy szkoleń:

  • Zajęcia odbywaj± się wieczorowo w dniach roboczych (godziny szkoleń ustalane s± indywidualnie z grup±)
  • Zajęcia odbywaj± się w trybie dziennym i wieczorowym w trakcie soboty oraz niedzieli (godziny szkoleń ustalane s± indywidualnie z grup±)

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek