Strona domowa CISCO SYSTEMS
Strona domowa Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
Strona domowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pyt: Czy zajęcia są prowadzone w języku polskim czy angielskim?

Odp:Zajęcia kursu CCNA są prowadzone w języku polskim. Materiały oraz egzaminy są dostępne w językach polskim i angielskim. W przypadku pozostałych szkoleń materiały oraz egzaminy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Pyt: W jakich dniach/godzinach odbywają się zajęcia?

Odp: Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym w godzinach 17:00-20:00 (4 godz. lekcyjne) w wybranym dniu tygodnia. Istnieje możliwość odbywania zajęć w systemie zaocznym w weekend co dwa tygodnie (8 godz. lekcyjnych). Dokładny termin zajęć jest ustalony w porozumieniu ze studentami.

Pyt: Jaki jest koszt jednego semestru?

Odp: Całkowity koszt jednego semestru kursu CCNA to 700 PLN. W przypadku pozostałych szkoleń cena jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby osób w grupie. Opłata ta obejmuje przystąpienie do egzaminu kończącego semestr oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego zaliczenie semestru. Opłata nie obejmuje materiałów w postaci książek.

Pyt: Czy istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty?

Odp: Tak, pierwsza rata: 350 PLN - płatna przed rozpoczęciem zajęć, druga: 350 PLN - w połowie semestru.

Pyt: Jak wygląda szkolenie w Akademii Cisco?

Odp: Lekcje są podzielone na trzy części:

  • Prezentacja materiału merytorycznego zawartego w omawianej lekcji,
  • Zajęcia praktyczne (wykonanie elementów okablowania, pomiar okablowania, projekt sieci, konfiguracja urządzeń sieciowych),
  • Egzamin z prezentowanej lekcji (test wyboru on-line na serwerze CISCO).

Pyt: Jaki certyfikat uzyskuje się po ukończeniu kursu?

Odp: Ukończenie każdego z czterech semestrów kursu potwierdzane jest stosownym certyfikatem. W czasie trwania kursu uczestnicy zdobywają wiedzę, która jest podstawą do zdania egzaminu na stopień CCNA jednak takie egzaminy przeprowadzają specjalnie w tym celu przygotowane centra egzaminacyjne.

© 2018 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych -- D&C Marcin Paszek