Materiały dydaktyczne
Dr hab. inż. Andrzej Janczak, Prof. UZ

Techniki identyfikacji procesów

Teoria sterowania

Systemy obliczeń inteligentnych

Przetwarzanie sygnałów

Powrót