Materiały dydaktyczne
Dr inż. Marcel Luzar

Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich.

Systemy SCADA

Diagnostyka Procesów i Systemów

Informatyka

Elementy Sztucznej Inteligencji laboratorium

Programowanie Urządzeń Mobilnych laboratorium.

Powrót