Materiały dydaktyczne
Dr inż. Marek Sawerwain

Przekierowanie do materiałów dydaktycznych

Podstawy programowania na platformę Android

Zaawansowane metody grafiki w reklamie

Programowanie gier 3D

Języki programowania aplikacji biznesowych

Platforma .NET

Podstawy Systemów Dyskretnych

Wstęp do informatyki kwantowej

Programowanie Obiektowe

Metody Numeryczne

Metody Analizy Danych

Teoretyczne Podstawy Informatyki

Powrót