Kierownik studiów:Prof. zw. dr hab. inż. Józef KORBICZ
tel.: 068 328 2422
faks: 068 328 4751
e-mail: J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl


Informacje:Mgr Izabela JASIŃSKA
Dziekanat Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji
tel.: 068 328 2217
ul. Ogrodowa 3b, pok. 105
e-mail: I.Jasinska@weit.uz.zgora.plMgr Ewa LEHMANN
Sekretariat Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych
tel.: 068 328 2422
ul. Ogrodowa 3b, pok. 401
e-mail: E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl


Adresy internetowe:Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uwagi o stronie


Adres:Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Studia Podyplomowe INFORMATYKA
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra