ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. Roman Gielerak

Telefon : 68 328 2644
E-mail : R.Gielerak@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 329
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~rgielera/

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Matematyczne problemy teorii kwantowych:kwantowa teoria pola,problemy kwantowej teorii wielu cial, makroskopowe efekty kwantowe
 • Podstawy konceptualne i matematyczne mechaniki kwantowej
 • Matematyczne problemy informatyki kwantowej

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Metody numeryczne
 • Podstawy informatyki kwantowej
 • Metody zaawansowanej analizy stochastycznej

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Quantum Informatics ( in Polish)
  Gielerak R. and Sawerwain M.- Software 2.0, vol 117, 2004,pp38-47
 • Statistical Mechanics of a class of Anyonic Systems. The Rigorous Approach
  Gielerak R. and Ralowski R.-Journ. of Nonlinear Mathematical Physics ,2004, vol 11, pp.85-91
 • 4D Local Quantum Field Theory Models From Covariant Stochastic Partial Differential Equations
  R.Gielerak,P.Ługiewicz - Reviews in Math.Phys. 13(2), 2001, 335-408
 • 4D gauge-like quantum fields from rectangular systems of stochastic partial differential equations
  R. Gielerak, P. Ługiewicz - W: Stochastic processes physics and geometry : new interplays . T. 2 .- [B.m.] : Canadian Mathematical Society, 2000 - s. 233--241.- ISBN: 0-8218-1959
 • Some models of nonideal Bose Gas with Bose-Einstein condensate
  R. Gielerak - W: Mathematical physics and stochastic analysis : essays in honour of Ludwig Streit .- Singapore : World Scientific Publishing, 2000 - s. 215--227 .- ISBN: 981-02-4440-1
 • Kwantowy etykietowany system przejścia z predykatami
  Sieci komputerowe. T. 1 : nowe technologie / red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 31--41.
 • Semantyka operacyjna w informatyce kwantowej
  Sieci komputerowe. T. 1 : nowe technologie / red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 69--77.

INNE