ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

Telefon : 68
E-mail : A.Pieczynski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 328a

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Obliczenia inteligentne, metody sztucznej inteligencji i ich zastosowanie
 • Modelowanie obiektów, diagnostyka procesów przemysłowych
 • Wydobywanie i reprezentacja wiedzy
 • Poszukiwanie efektywnej rozmytej reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych
 • Adaptacja rozmytej reprezentacji wiedzy w diagnostyce
 • Modelowanie z rozmytą reprezentacją wiedzy

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Architektura komputerów
 • Diagnostyka Procesów
 • Systemy ekspertowe
 • Podstawy informatyki
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Sterowanie Neuro-rozmyte

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Assessing the non-technical service aspects by using fuzzy methods
  Pieczyński A., Robak S. - Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008 - 2008, Vol. 5097, s. 295—305
 • The application of fuzzy systems for modelling static object characteristics with nonlinear description
  Andrzejewski M., Pieczyński A - W: Fault diagnosis and fault tolerant control ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 247—254
 • Systemmonitor boiling water reactor. Application of intelligent methods of signal processing for monitoring and diagnostic tasks
  Drager F., Pieczyński A., Hampel R. - W: Fault diagnosis and fault tolerant control , ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 329--336
 • Adjusting software-intensive systems developed by using software factories and fuzzy features
  Robak S., Pieczyński A. - Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006 .- 2006, Vol. 4029, s. 297--305
 • Fuzzy modeling of QoS for e-business transaction realized by web services
  Robak S., Pieczyński A. - Journal of Applied Computer Science - 2008, Vol. 16, no 1, s. 69--79
 • Semantic reasoning in internet-based geographic information systems
  Grobelny P., Pieczyński A. - W: 15th International Conference on Soft Computing - MENDEL 2009. Brno, Czechy - Brno University of Technology, 2009, s. 127--132
 • Application of expert system in the discovery of complex services within Geographic Information Systems
  Grobelny P., Pieczyński A. - W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009

INNE