ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

Telefon : 68 328 2227
E-mail : m.mazurkiewicz@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 324

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Modelowanie systemów współbieżnych
 • Modelowanie systemów sterowania dyskretnego
 • Projektowanie układów cyfrowych
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Hurtownie danych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Zarządzanie projektem grupowym
 • Podstawy programowania

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Encoding of Terms in EMB-Based Mealy FSMs
  Barkalov O., Titarenko L., Mazurkiewicz M., Krzywick K. - Applied Sciences Vol. 10, no. 8, 2020
 • Foundations of Embedded Systems
  Barkalov A., Titarenko L., Mazurkiewicz M. - Cham : Springer International Publishing, 2019
 • Encoding of microoperations in FPGA-based Moore FSMs
  Barkalov A., Titarenko L., Mazurkiewicz M., Mielcarek K. - 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2019
 • Recognition of Semi-trailers on the basis of the image
  Czech P., Mazurkiewicz M., Mróz P., Pławiak-Mowna A. - Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, Czechy, 2019
 • On Effectiveness of Human Cell Nuclei Detection Depending on Digital Image Color Representation
  Pławiak-Mowna A., Mazurkiewicz M. - Przegląd Elektrotechniczny, 2018, R. 94, nr 1, s. 77-80

INNE