ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

WYDARZENIA

NASZE HABILITACJE

Marek Sawerwain

Miło nam poinformować, iż w dniu 25 maja 2021 roku Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Śląskiej nadała naszemu pracownikowi Markowi Sawerwainowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Gratulujemy!

Cykl publikacji: Wybrane zagadnienia transferu informacji w systemach informatyki kwantowej
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (Politechnika Gdańska), dr hab. Piotr Zawadzki (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Marian Chudy (Wojskowa Akademia Techniczna)

Bartłomiej Sulikowski

Miło nam poinformować, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał naszemu pracownikowi Bartłomiejowi Sulikowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Gratulujemy!

Cykl publikacji: Badanie własności i projektowanie schematów sterowania dla systemów przestrzennie połączonych z uwzględnieniem niepewności
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec (Politechnika Opolska), prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (Politechnika Warszawska)

Marek Kowal

Miło nam poinformować, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Częstochowskiej nadała naszemu pracownikowi Markowi Kowalowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Zaświadczenie Gratulujemy!

Cykl publikacji: Metody automatycznej detekcji i segmentacji obiektów na obrazach złożonych struktur biomedycznych
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Ewa Krystyna Piętka (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Robert Cierniak (Politechnika Częstochowska)

Artur Gramacki

Miło nam poinformować, iż w dniu 27 września 2018 roku Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej nadała naszemu pracownikowi Arturowi Gramackiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Gratulujemy!

Tytuł monografii habilitacyjnej: Nonparametric Kernel Density Estimation and Its Computational Aspects (Springer, 2018)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)prof. dr hab. inż. Robert Cierniak (Politechnika Częstochowska)

Marcin Mrugalski

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 maja 2014 decyzją Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej nasz pracownik Marcin Mrugalski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Gratulujemy!

Tytuł monografii habilitacyjnej: Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis (Springer International Publishing, 2014)
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. nadzw. PCz. (Politechnika Częstochowska)

Wojciech Paszke

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 lutego 2014 decyzją Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej nasz pracownik Wojciech Paszke uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Gratulujemy!

Temat: Nowoczesne metody badania stabilności i sterowania liniowymi procesami powtarzalnymi i ich zastosowanie w projektowaniu schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem
Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Mikołaj Busłowicz (Poltechnika Białostocka), prof. dr. hab. inż. Krzysztof Latawiec (Politechnika Opolska), prof. dr. hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

Maciej Patan
W dniu 28 lutego 2013 decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego nasz pracownik Maciej Patan uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Tytuł monografii habilitacyjnej: Optimal sensor network scheduling in identification of distributed parameter systems (Springer, 2012)
Tytuł wykładu habilitacyjnego: Autonomiczne pojazdy robotyczne. Rzeczywistość czy fikcja?
Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. zw. dr. hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniew Nahorski (Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie), prof. zw. dr. hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), prof. zw. dr. hab. inż. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)