ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

KSIĄŻKI

KSIĄŻKI 2010-2011

J. Korbicz, J.M. Kościelny (Red.)
Modeling, Diagnostics and Process Control: Implementation in the DiaSter System
Modern control systems are complex in the sense of implementing numerous functions, such as process variable processing, digital control, process monitoring and alarm indication, graphic visualization of process running, or data exchange with other systems or databases. This book conveys a description of the developed DiaSter system as well as characteristics of advanced original methods of modeling, knowledge discovery, simulator construction, process diagnosis, as well as predictive and supervision control applied in the system. The system allows early recognition of abnormal states of industrial processes along with faults or malfunctions of actuators as well as technological and measuring units. The universality of solutions implemented in DiaSter facilitates its broad application, for example, in the power, chemical, pharmaceutical, metallurgical and food industries. The system is a world-scale unique solution, and due to its open architecture it can be connected practically with any other control systems. The monograph presents theoretical and practical results of research into fault diagnosis and control conducted over many years within the cooperation of Polish research teams from the Warsaw University of Technology, the University of Zielona Góra, the Silesian University of Technology in Gliwice, and the Technical University of Rzeszów. The book will be of great interest to researchers and advanced students in automatic control, technical diagnostics and computer engineering, and to engineers tasked with the development of advanced control systems of complex industrial processes.

O książce, Czytaj online
Springer 2010, ISBN: 978-3-642-16652-5

A. Marciniak
JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW
Dobry interfejs aplikacji WWW to połowa jej sukcesu. Osiągnij go z JavaServer Faces! Język Java od lat zdobywa i ugruntowuje swoją popularność wśród programistów i twórców aplikacji WWW, a rozmaite platformy i rozwiązania, w których jest on wykorzystywany, zostały na stałe włączone do pakietu narzędzi stosowanych przez wielu z nich na co dzień. Jednym z najbardziej popularnych tego typu narzędzi jest JavaServer Faces. Można dzięki niemu w prosty sposób tworzyć interfejsy użytkownika aplikacji, wykorzystujące platformę Java EE. Ten spójny i kompletny szkielet programistyczny jest obecnie najbardziej elastycznym, najlepiej dopracowanym i najprostszym w użyciu rozwiązaniem, opartym na technologii serwletów. Jednak "najprostszy" wcale nie musi oznaczać "prosty", o czym z pewnością miało okazję przekonać się wielu studentów kierunków informatycznych i profesjonalnych programistów, którzy postanowili praktycznie zapoznać się z możliwościami tej technologii. Nieocenioną pomocą okaże się dla nich książka "JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW ", dzięki której można uniknąć wielu typowych błędów i nauczyć się biegle korzystać z JSF, zdobywając przy tym kompletną wiedzę na temat mechanizmów i rozwiązań zapewniających działanie tej platformy. Co więcej, opisano tu nie tylko samą technologię, lecz również sposób jej praktycznego wykorzystania w konkretnych projektach, co w przyszłości zaowocuje z pewnością opracowaniem niejednej doskonałej i cieszącej oko aplikacji WWW.

O książce, Spis treści
Helion 2010, ISBN 978-83-246-2656-4

Ł. Dziekan
Neuro-Fuzzy-Based Takagi-Sugeno Modelling in Fault-Tolerant Control
Książka dotyczy zastosowania modelowania neuro-rozmytego typu Takagi-Sugeno do zadania sterowania tolerującego uszkodzenia dla dynamicznych systemów nieliniowych, używając współczesnych metod komputerowej analizy numerycznej. Opracowane algorytmy cechuje złożoność wielomianowa i integralność z systemami diagnostyki uszkodzeń odpowiedzialnymi za określanie aktualnego stanu rozważanego systemu. Powyższa integracja daje możliwość sterowania systemem w warunkach uszkodzeń przy wydajności zbliżonej do osiąganej dla nominalnej pracy systemu. Główne osiągnięcia teoretyczne to opracowanie technik identyfikacji uszkodzeń oraz strategii integracji układów diagnostyki i sterowania tolerującego uszkodzenia z zastosowaniem technik neuro-rozmytych (sztucznej inteligencji). Opracowano również algorytmów rozmytego, predykcyjnego, wirtualnego urządzenia wykonawczego, które umożliwiają efektywne obliczenie prawa sterowania dla uszkodzonych, nieliniowych systemów dynamicznych modelowanych z wykorzystaniem technik neuro-rozmytych typu Takagi-Sugeno, które objęte są ograniczeniami na stan i wejścia sterujące. Problem przedstawiony jest także w jawnej wersji w formie algorytmów programowania kwadratowego oraz przybliżonego, ale mocno zoptymalizowanego rozwiązania postawionego problemu programowania kwadratowego pozwalającego na komputerową implementację algorytmów predykcyjnego sterowania rozmytego dla szerokiej klasy systemów, które wcześniej nie mogły być zaimplementowane z powodu wysokiego czasowego kosztu obliczeń. Najważniejsze osiągnięcia aplikacyjne to opracowanie systemów sterowania tolerującego uszkodzenia dla pieca tunelowego, układu trzech zbiorników i helikoptera dwu-wirnikowego.

Okładka , Spis treści
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, ISBN 978-83-7481-427-0

Ł. Hładowski
Efficient Algorithms for Solving Large-Scale Computational Control Problems for Repetitive Processes
Tematyka książki koncentruje się na rozwiązywaniu problemów dotyczących liniowych procesów powtarzalnych (ang. Linear Repetitive Processes, LRP). W ciągu ostatnich lat obserwuje się zwiększenie zainteresowania tą tematyką ze względu na ścisły związek istotnych z praktycznego punktu widzenia zagadnień technicznych (np. walcowanie metalu czy też modelowanie pracy maszyn górniczych) z procesami powtarzalnymi. Ostatnio znaczenia nabiera jednak zastosowanie LRP do modelowania procesów iteracyjnych opartych o regułę iteracyjnego sterowania z uczeniem (ang. Iterative Learning Control, ILC). Interesujące z praktycznego punktu widzenia cechy procesów powtarzalnych, takie jak możliwość zapewnienia sterowalności do przejścia czy też łatwość wykorzystania szybkich (z punktu widzenia czasu obliczeń) technik liniowych nierównosci macierzowych (ang. Linear Matrix Inequalities, LMIs) oraz niewątpliwa użyteczność algorytmów ILC, uzasadniają w pełni celowość połączenia zalet obu technik. Próba takiego połączenia dokonana jest w niniejszej książce. Z uwagi na zastosowania praktyczne, szczególny nacisk położony został na rozwiązanie zadań syntezy (jaki sygnał wejściowy zapewni wymagane własności, np. stabilność wzdłuż przejścia i/lub osiągnięcie wymaganej wartości sygnału wyjściowego). W pracy zawarto również wyniki eksperymentów praktycznych wykonanych na robocie suwnicowym (ang. gantry robot), znajdującym się na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). W książce podano również szereg praktycznych wskazówek ułatwiających praktyczne wykorzystanie opisywanych algorytmów. Na szczególną uwagę zasługują techniki optymalizacji wartości macierzy uczących dla algorytmu ILC. W książce omówiono ponadto zagadnienia sterowalności procesów powtarzalnych, wprowadzając nową definicję sterowalności dla pewnej podklasy LRP, niesterowalnych w sensie klasycznym.

Okładka, Spis treści
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, ISBN 978-83-7481-415-7