ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM PROGRAMOWALNYCH STEROWNIKÓW LOGICZNYCH

Laboratorium objęte jest patronatem firmy Siemens sp. z o.o. branży Industry Automation. Przeznaczone jest do realizacji zajęć z zakresu projektowania, konfigurowania i programowania systemów automatyki PLC serii SIEMENS SIMATIC. Sala wyposażona jest w 16 stanowisk laboratoryjnych, składających się z urządzeń PLC (SIEMENS SIMATIC S7-1200 i S7-1500 oraz LOGO!), paneli operatorskich HMI KTP 600 Color, komputerów programujących i makiet urządzeń wykonawczych. Studenci w czasie zajęć uczą się budowy i konfiguracji urządzeń PLC oraz nabywają praktycznych umiejętności programowania urządzeń tej klasy. Wykorzystują do tego profesjonalną wersję oprogramowania inżynierskiego TIA Portal, identyczną z oprogramowaniem, z jakiego korzystają w póŸniejszej pracy zawodowej.. Sala objęta jest patronatem firmy Siemens. Realizowane zajęcia objęte są programem Akademii Automatyki Siemens. Studenci po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu, pozwalającego na uzyskanie certyfikatu Akademii, sygnowanego wspólnie przez Uniwersytet i firmę Siemens. Zajęcia wykorzystują najnowocześniejsze, aktualizowane na bieżąco oprogramowanie inżynierskie TIA Portal, urządzenia automatyki przemysłowej klasy SIMATIC oraz makiety różnorodnych obiektów sterowania.

Wyposażenie laboratorium:

 • 16 stanowisk PC z oprogramowaniem TIA Portal,
 • 16 stanowisk PLC z różnorodnym wyposażeniem:
  • sterowniki Siemens LOGO!,
  • sterowniki Siemens SIMATIC S7-1200,
  • sterowniki Siemens SIMATIC S7-1500,
  • panele operatorskie KTP 600 Basic Color.
 • makiety urządzeń wykonawczych i obiektów sterowania:
  • ramię robota 3d,
  • dwugniazdowa linia produkcyjna,
  • makiety: budynku inteligentnego, wagopaczkarni, skrzyżowania drogowego, itp.