ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM SYSTEMÓW INFORMATYKI BIZNESOWEJ

Laboratorium Systemów Informatyki Biznesowej powstało dzięki bezpośredniej współpracy i przy wsparciu sprzętowym partnera Wydziału, firmy MetaPack Poland.


Zostało ono zorganizowane z myślą o wprowadzeniu do dydaktyki nowoczesnych technik projektowania, realizowania procesu wytwarzania oprogramowania. Studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami i metodami wytwarzania oprogramowania oraz nabywają praktyczne umiejętności profesjonalnego tworzenia i utrzymania aplikacji.
Zajęcia realizowane w Laboratorium dotyczą stosowania najnowocześniejszych technologii informatycznych w informatyce biznesowej i obejmują m.in. następujące przedmioty:
  • platforma .NET,
  • modelowaniu obiektowym w języku C#,
  • eksploracja danych,
  • analityka biznesowa,
  • systemy wspomagania decyzji,
  • grupowy projekt informatyczny,
na kierunkach Biznes Elektroniczny oraz Informatyka.
Laboratorium wyposażone jest w profesjonalne oprogramowanie pomocne w realizacji ćwiczeń i projektów, m.in.: Visual Studio, Android SDK, Eclipse.
W Laboratorium Systemów Informatyki Biznesowej studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności, które póŸniej będą mogli wykorzystać jako przyszła kadra pracownicza branży IT. Ponadto dzięki udostępnieniu na komputerach w laboratorium aplikacji systemu MetaPack, studenci mają również okazję zapoznać się z profesjonalnym oprogramowaniem wytwarzanym przez zielonogórską firmę.