ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA I TECHNIK MOBILNYCH

Laboratorium inżynierii oprogramowania i technik mobilnych jest miejscem zapoznawania się z funkcjonowaniem i obsługą nowoczesnych konwergentnych sieci komputerowych, lokalnych sieci bezprzewodowych, technik programowania urządzeń mobilnych bazujących na platformie Android oraz technik analizy danych i analityki biznesowej. Odbywa się to w ramach następujących przedmiotów:

 • Usługi w sieciach mobilnych
 • Sieci bezprzewodowe
 • Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Sieci konwergentne
 • Sieciowe systemy informacyjne
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • Języki programowania I i II

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt:
 • 13 komputerów osobistych: Intel Core i5, 8GB RAM i dyski1TB;
 • szafę teleinformatyczną Rack w standardzie 19-cali zawierającą przełączniki i rutery Cisco;
 • projektor multimedialny.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są systemy MS Windows 7 i Linux, przy czym szczególny nacisk jest kładziony na narzędzia dostępne dla większości platform równocześnie (np. środowisko Eclipse w programowaniu). Dodatkowo ze względu na znakomite możliwości infrastruktury sieciowej i sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia, laboratorium zapewnia dobrą bazę dla poznawania mechanizmów przetwarzania i analizy dużej ilości danych oraz systemów zarządzania firm w ramach następujących przedmiotów:

 • Język Java i technologie WEB
 • Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą
 • Systemy wspomagania decyzji II
 • Aplikacje internetowe
Podczas realizacji przedmiotów związanych z analityką biznesową laboratorium umożliwia wykorzystanie klastrów obliczeniowych Hadoop, ElasticSearch, Spark, Storm oraz SAS Visual Analytics. Pozwala to na zaznajomienie się studentów z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle do skalowalnego przetwarzania danych w takich trybach jak: batch, in-memory, real-time oraz do analizy strumieni danych w czasie rzeczywistym.