ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH

Zajęcia dydaktyczne realizowane w laboratorium umożliwiają studentom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, budowania i zarządzania lokalnymi oraz rozległymi sieciami komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii stosowanych w telefonii internetowej i systemach wideokonferencyjnych. Ponadto, w ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają aspekty funkcjonowania sieci bezprzewodowych oraz metody zapewniania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci poznają między innymi: zasady funkcjonowania protokołów routingu RIP, IGRP, EGRP, OSPF, BGP, własności sieci VLAN, protokół STP (i pokrewne), technologię VoIP, metody zapewniania jakości usług QoS: IntServ i DiffServ oraz systemy adresacji IPv4 i IPv6. Bogate wyposażenie sprzętowe laboratorium umożliwia praktyczne poznanie architektury i metod konfiguracji routerów, przełączników, zapór ogniowych, mostów bezprzewodowych oraz bezprzewodowych punktów dostępu. Wśród sprzętu znajdującego się w laboratorium należy wyszczególnić: routery CISCO 4321, 2911, 2901, 1921, przełączniki Catalyst 3560G, Catalyst 2960, WS-C2950T-24, WS-C2924-XL-EN, firewalle CISCO ASA 5506-X, CISCO ASA 5505, CISCO ASA 5510, telefony IP CISCO CP-8841, mosty bezprzewodowe, punkty dostępu bezprzewodowego koncentratory oraz inne aktywne urządzenia sieciowe. Program zajęć dydaktycznych realizowanych w laboratorium został opracowany na podstawie prestiżowych szkoleń Cisco Networking Academy: CCNA Routing and Switching, CCNA Security oraz CCNP.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Lokalnej Akademii Cisco Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych posiadających ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach programu Cisco Networking Academy.