Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Cel Konferencji

      Piąta konferencja Naukowo-Techniczna pt. Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP'01 jest kolejnym spotkaniem naukowców i inżynierów, zainteresowanych problemami diagnostyki procesów, urządzeń, systemów technologicznych jak również komputerowych. Konferencja stanowi krajowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej oraz doświadczeń w zakresie dyscypliny obejmującej zagadnienia diagnostyki technicznej, automatyki i informatyki. Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych z inżynierami automatykami, technologami, energetykami zajmującymi się w przemyśle problemami rozpoznawania stanów awaryjnych i zabezpieczeniami procesów. Powinna ona stanowić okazję do prezentacji osiągnięć w zakresie metod i systemów diagnostycznych, doświadczeń eksploatacyjnych, a także formułowania problemów teoretycznych i praktycznych wymagających rozwiązania. Tematyka konferencji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony przemysłu na nowoczesne, bezpieczne i odporne na uszkodzenia systemy automatyki, a także systemy monitorowania i nadzoru produkcji. Ogólnie zakres tematyczny odpowiada tematyce międzynarodowego sympozjum pt. Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS, które od 1991 roku organizowane jest w cyklu trzyletnim pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Automatyki - IFAC.

Tematyka konferencji

Metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem:
modeli matematycznych
estymacji stanu i metod identyfikacji
statystycznej obróbki sygnałów
modeli jakościowych
technik sztucznej inteligencji
sieci neuronowych
logiki rozmytej i przybliżonej
systemów ekspertowych i doradczych
zintegrowanych metod jakościowych i ilościowych

Metody zwiększania bezpieczeństwa procesów przemysłowych:
układy sterowania tolerujące uszkodzenia
bezpieczeństwo komputerowych systemów sterowania i nadzoru
metody analizy bezpieczeństwa
niezawodność oprogramowania

Systemy diagnostyczne i ich zastosowania praktyczne:
systemy monitorowania
systemy sygnalizacji alarmów
komputerowe systemy diagnostyczne
oprogramowanie diagnostyczne
zastosowania przemysłowe: elektrotechnika, energetyka, chemia, przetwórstwo materiałów i produktów oraz inne.

Modelowanie i symulacja uszkodzeń oraz relacji symptomy-uszkodzenia

Powrót na stronę główną