Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Konferencja w obiektywie

W dniach 17-19 września 2001 r., Łagów Lubuski gościł uczestników V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP'01. Było to kolejne udane spotkanie naukowców i inżynierów zainteresowanych problemami diagnostyki, urządzeń i obiektów jak również systemów komputerowych i częściowo diagnostyki medycznej.

Mityng stanowi krajowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej pomiędzy specjalistami w zakresie dynamicznie rozwijającej się dyscypliny z pogranicza diagnostyki technicznej, automatyki i informatyki.

Organizatorem konferencji był Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.

Konferencja organizowana jest rotacyjnie przez Uniwersytet Zielonogórski, Politechnikę Warszawską i Gdańską, od roku 1999 co dwa lata. Zgodnie z ustalonym algorytmem, kolejną 6-tą konferencję DPP 2003 organizuje politechnika Gdańska w 2003 roku.

Tematyka DPP'2001 obejmowała takie obszary jak podstawy teoretyczne metod wykrywania i lokalizacji uszkodzeń, jak również praktyczne zastosowania systemów diagnostycznych w procesach przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań inżynierii komputerowej. Obrady prowadzono w dwóch sesjach równoległych dyskutując nad następującymi tematami diagnostyki procesów:

  • metody analityczne
  • sieci neuronowe i logika rozmyta
  • diagnostyczne systemy doradcze
  • rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów
  • diagnostyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych
  • diagnostyka systemów i urządzeń
  • metody i techniki zabezpieczeń procesów
  • wybrane zagadnienia diagnostyki

Wrześniowe obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem i okazały się znacznym sukcesem. Świadczy o tym, rekordowa w stosunku do poprzednich spotkań, liczba 104 zaakceptowanych referatów oraz liczba 124 uczestników. Wysoki poziom naukowy znakomitej większości recenzowanych referatów potwierdza dynamiczny rozwój dziedziny jaką jest diagnostyka procesów przemysłowych w Polsce, podobnie jak ma to miejsce w świecie.

W ramach programu konferencji zostały wygłoszone trzy referaty plenarne przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Między innymi referat pt. Current trends in FDI theory wygłosił znany i uznany autorytet w tej dziedzinie prof. Paul M. Franka z Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy). Z kolei o współczesnych rozwiązaniach systemów monitorowania stanu maszyn mówił prof. Tadeusz Uhl z AGH w Krakowie. Bardzo ciekawy referat pt. Identification and model-based fault diagnosis of a gas turbine system przygotował gość honorowy konferencji, prof. Ronald J. Patton z Uniwersytetu w Hull (Anglia)

W czasie konferencji odbyła się promocja świetnie opracowanej i wydanej przez AOW EXIT książki autorstwa profesora Jana M. Kościelnego pt. Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Autor jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej oraz jednym z pomysłodawców organizowanych od 1996 roku konferencji Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP.

Bogaty program tematyczny dostarczył wszystkim uczestnikom wiele atrakcji kulturalnych, turystycznych i kulinarnych. W scenerii Zamku Joanitów odbył się wspaniały występ zespołu cygańskiego.

Na bankiecie można było spożywać jadło staropolskie.

Atrakcją o innym charakterze była kolacja plenerowa. Nad brzegiem Jeziora Łagowskiego uczestnicy mieli okazję spożywać prawdziwą dziczyznę.

W turystycznym programie pokonferencyjnym część uczestników odwiedziła Międzyrzecki Rejon Umocniony, znany w regionie system bunkrów, a obecnie największy w Europie rezerwat nietoperzy.

Zamawianie fotografii

Fotografie, zamieszczone na tej stronie, zostały wykonane przez panią Marię Górnickš z Instytutu Automatyki Politechniki Warszawskiej.

Tutaj można zamówić odbitki fotografii z konferencji DPP '01,
wykonane przez dr. inż. Jarosława Stańczyka.

 

Powrót na stronę główną