Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Terminarz Konferencji

do 10 lutego 2001
Zgłaszanie udziału w konferencji z krótkim streszczeniem referatu (1-2 strony)
do 1 marca 2001
Informacje o wstępnej kwalifikacji referatów i wymaganiach redakcyjnych
do 30 kwietnia 2001
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów i wniesienie opłaty konferencyjnej
do 15 czerwca 2001
Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku
17-20 września 2001
Obrady konferencji DPP'01

Konferencje DPP

1996 Podkowa Leśna
Politechnika Warszawska
1997 Łagów Lubuski
Politechnika Zielonogórska
1998 Jurata
Politechnika Gdańska
1999 Kazimierz Dolny
Politechnika Warszawska
2001 Łagów Lubuski
Politechnika Zielonogórska

Od 1999 roku konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim

Powrót na stronę główną