0Organizatorzy
0
Oddział Control Systems Society Polskiej Sekcji IEEE
0
Komisja Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu
0
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego


0
0Do pobrania (pobierz)
0

Prowadzący: prof. Eric Rogers - Uniwersytet w Southampton, Wielka Brytania

Streszczenie: Jednym z najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych jest udar mózgu, którego ryzyko po przekroczeniu 55 roku życia podwaja się co dekadę. W rezultacie udaru, u wielu ludzi pojawiają się objawy niedowładu powodującego utratę funkcji ruchowych kończyn. W przypadku paraliżu kończyn górnych wiadomo, że kompletne odzyskanie zdolności motorycznych występuje nie więcej niż w 15% przypadków. Z uwagi na to, że udar wiąże się z wiekiem, zmiany demograficzne będą długookresowo istotnie zwiększać obciążenie służby zdrowia i służb socjalnych o ile nie dokona się poprawy w osiąganiu niezależności przez pacjentów. W kategoriach technologii wspomagających, coraz częściej wykorzystuje się w tym celu roboty rehabilitacyjne, które po przebytym udarze pomagają w odzyskaniu funkcji ruchowych. Rezultaty wykorzystania robotów zależą przede wszystkim od ich efektywnego sterowania. W trakcie niniejszego minikursu zostaną zaprezentowane projekt i wdrożenie robota używanego do rehabilitacji kończyn górnych u pacjentów po udarze. Zostaną omówione zagadnienia modelowania na potrzeby sterowania w oparciu o kombinację wyników analizy mechanicznej i identyfikacji odpowiedzi mięśni ludzkich na tzw. funkcjonalną stymulację elektryczną (ang. Functional Electrical Stimulation, FES), weryfikacja modelu, zaproponowane prawo sterowania i rezultaty badań klinicznych pacjentów. Ponadto, nakreślone zostaną obszary przyszłych badań.

Eric Rogers jest profesorem teorii i projektowania układów sterowania w Szkole Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu w Southampton (Wlk. Brytania). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują podejścia algebraiczne i behawioralne w teorii sterowania układami wielowymiarowymi, układami z powtarzalną dynamiką, oraz iteracyjne sterowanie z uczeniem, jak również badania eksperymentalne i zastosowania w robotyce rehabilitacyjnej. Od lat pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma International Journal of Control (wydawnictwo Taylor & Francis) oraz redaktora pomocniczego czasopisma Multidimensional Systems and Signal Processing (wydawnictwo Springer).0Termin
0
12 lutego 2010, godz. 10:45-13:45


0Miejsce
0
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50, Kampus A
budynek A-2, sala 6A
0

0Sekretariat
0
mgr Ewa Lehmman
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
tel.: (068) 32 82 422, faks: (068) 32 47 295
e-mail: sekretariat@issi.uz.zgora.pl
WWW: http://www.issi.uz.zgora.pl
0
0
0
© 2021 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
0