L.p.

Przedmiot

Forma zajęć

Grupa dziekańska

Prowadzący

Mmiejsce umieszczenia materiałów

                                                          

1

Sterowanie tolerujące uszkodzenia

Wykład

21AiREI-ST

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNjg2NDc3MzJa

                                                          

2

Seminarium doktoranckie IV

Seminarium

21AiREI-ST

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNjg2NDc3MzJa

                                                          

3

Systemy SCADA

Wykład

21AiR-SP, 22AiR-SP

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNjk5MDM1MDda

                                                          

4

Systemy SCADA

Wykład

21AiR-NP

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNzc4NzMzNzVa

                                                          

5

Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa

Wykład

21E-B-SP

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNzc4NzMzMTBa

                                                          

6

Metody numeryczne

Laboratorium

11INF-SD (luty 2020)/A

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NjUyMjEwMDQ1MjRa

                                                          

7

Metody numeryczne

Laboratorium

11E-SP/A

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NjUyMjEwMDQ2OTZa

                                                          

8

Metody optymalizacji

Laboratorium

11AiR-ND (luty2020)

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

https://classroom.google.com/c/NTUwNTQ0MDYyMjNa

                                                          

9

Uczenie maszynowe

Laboratorium

11INF-SD (luty 2020)/B

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxNDUzODU4MzRa

                                                          

10

Integracja Systemów

Laboratorium

31E-B-SP/A

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxNjAwMTgwMjFa

                                                          

11

Integracja Systemów

Laboratorium

31E-B-SP/B

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxNDUzODkyNDFa

                                                          

12

Integracja systemów

Wykład

31E-B-SP

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxNDUzODk0Njla

                                                          

13

Eksploracja danych

Wykład

11E-B-SP

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxNDUzODk2NjJa

                                                          

14

Elementy sztucznej inteligencji

Wykład

21INF-NP

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU0Njc4MzM4MzJa

                                                          

15

Eksploracja danych

Wykład

11E-B-NP.

dr inż. Marek Kowal

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU0NzI3NTI0MjZa

                                                          

16

Analiza danych

Laboratorium

12INF-SP

dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ

https://classroom.google.com/c/NTQ4MjI3NDk3MTZa

                                                          

17

Metody analizy danych

Ćwiczenia

11E-SP

dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ

https://classroom.google.com/c/NTU3Njk1NTg4NDVa

                                                          

18

Modelowanie i identyfikacja

Wykład

11AiR-ND(luty 2020)

dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ

https://classroom.google.com/c/NTQ4Mjc3Njk1OTFa

                                                          

19

Modelowanie i identyfikacja

Laboratorium

11AiR-ND(luty 2020)

dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ

https://classroom.google.com/c/NTQ4Mjc3Njk1OTFa

                                                          

20

Metody analizy danych

Ćwiczenia

11E-NP

dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ

https://classroom.google.com/c/NTU3NzQyMzAyMTha

                                                          

21

Systemy SCADA

Laboratoruim

21 AiR-SP, 22 AiR-SP/A, 21 AiR-NP

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU0MDMyOTYzNDla

                                                          

22

Metody numeryczne

Laboratoruim

11 AiR-SP/A, 11 AiR-NP/A

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU3NjAyNTMyOTBa

                                                          

23

Zaawansowane systemy decyzyjne

Laboratoruim

21 AiR-SD (luty 2019)

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU3NjAzMzQ2MTVa

                                                          

24

Zdecentralizowane układy automatyki i robotyki

Laboratoruim

21 AiR-SD (luty 2019)

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU3NjMwMjM1ODRa

                                                          

25

Metody numeryczne

Laboratoruim

11 INF – SD (luty 2020)/B

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU3NjAyNTMyOTBa

                                                          

26

Zarządzenie przemysłowym projektem informatycznym

Laboratoruim

33INF-SSI-SP, 31INF-ISM-NP, 32INF-SSI-NP

dr inż. Marcel Luzar

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU3NzA5MDExMTRa

                                                          

27

Analiza danych

Laboratoruim

13INF-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTYyNDFa

                                                          

28

Analiza danych

Laboratoruim

13INF-SP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTYyNTVa

                                                          

29

Analiza danych

Laboratoruim

14INF-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3ODM0MTI5NjVa

                                                          

30

Analiza danych

Laboratoruim

14INF-SP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTYyNzRa

                                                          

31

Analiza danych

Laboratoruim

15INF-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3ODM0MTI5OTda

                                                          

32

Analiza danych

Laboratoruim

11INF-NP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTY3Mjda

                                                          

33

Analiza danych

Laboratoruim

11INF-NP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTY3NDRa

                                                          

34

Analiza danych

Laboratoruim

12INF-NP

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjkxMTY3NTha

                                                          

35

Języki skryptowe

Laboratoruim

23INF-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjA3ODI3NDNa

                                                          

36

Języki skryptowe

Laboratoruim

23INF-SP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxOTE1NTMwODRa

                                                          

37

Języki skryptowe

Laboratoruim

24INF-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NzM1MzMyOTRa

                                                          

38

Języki skryptowe

Laboratoruim

24INF-SP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxODkyMTM1NTha

                                                          

39

Algorytmy sterowania cyfrowego

Laboratoruim

31AiR-NP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3OTEzMjI4MzVa

                                                          

40

Algorytmy sterowania cyfrowego

Laboratoruim

31AiR-NP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3OTEzMjI4NDha

                                                          

41

Automatyka i robotyka

Laboratoruim

21IB-SP/A

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3OTMxMzY0ODla

                                                          

42

Systemy SCADA

Laboratoruim

22AiR-SP/B

mgr inż. Robert Maniarski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3OTEzMjI4NzJa

                                                          

43

Technika regulacji automatycznej

Laboratoruim

21AiR-SP

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/c/NTQ5MDY0MDk3MzJa

                                                          

44

Technika regulacji automatycznej

Laboratoruim

22AiR-SP

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/c/NTQ5MDY0MDk3MzJa

                                                          

45

Technika regulacji automatycznej

Laboratoruim

21AiR-NP

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/c/NTQ5MDY0MDk3MzJa

                                                          

46

Automatyzacja procesów przemysłowych

Laboratoruim

21AiR-SD (luty 2019)

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/c/NTU4MjY0ODk2Njla

                                                          

47

Projekt grupowy

Projekt

31INF-PSI-SP

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5MTQxMjQ3MjFa

                                                          

48

Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa

Projekt

21E-B-SP

dr inż. Mariusz Buciakowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5MjM3NDY4Nzha

                                                          

49

Analiza danych

Laboratorium

15INF-SP-B

mgr inż. Marcin Skobel

https://classroom.google.com/c/NTQxMjU0NTcxMjZa

                                                          

50

Analiza danych

Laboratorium

11INF-SP

mgr inż. Marcin Skobel

https://classroom.google.com/c/NTQxNTIwNDAxNDNa

                                                          
     

https://classroom.google.com/c/NTQxNDA2NjU5Njla

                                                          

51

Eksploracja danych

Laboratorium

11E-B-SP

mgr inż. Marcin Skobel

https://classroom.google.com/c/NTQ0NDcwODI5MDBa

                                                          
     

https://classroom.google.com/c/NTQ0NDcwODI4NjNa

                                                          

52

Języki skryptowe

Laboratorium

25INF-SP

mgr inż. Marcin Skobel

https://classroom.google.com/c/NTUxODYwMzc1MDNa

                                                          
     

https://classroom.google.com/c/NTUxODYwMzc1MzNa

                                                          

53

Eksploracja danych

Laboratorium

11E-B-NP

mgr inż. Marcin Skobel

https://classroom.google.com/c/NTQ1NjU2OTQ2NDJa

                                                          

54

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Laboratorium

21AIR-SP/A

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQwOTQ0MDA1NTla

                                                          

55

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Laboratorium

21AIR-SP/B

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQwOTQ0MDA1NzVa

                                                          

56

Języki programowania aplikacji biznesowych

Laboratorium

21E-B-SP/A

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQxMDE2MDk3OTJa

                                                          

57

Języki programowania aplikacji biznesowych

Laboratorium

21E-B-SP/B

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQwOTg3Mjg2NDha

                                                          

58

Bazy danych

Laboratorium

11E-B-SP/A

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQwOTk3MzkxNTNa

                                                          

59

Bazy danych

Laboratorium

11E-B-SP/B

mgr inż. Marek Wróblewski

https://classroom.google.com/c/NTQwOTQ0MDA2MTRa

                                                          

60

Zaawansowane systemy decyzyjne

wykład

21 AiR SD(luty 2019)

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/apiecz.html

                                                          

61

Diagnostyka procesów

wykład

21AiREI-ST

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

https://meet.google.com/tip-gcrt-ksp

                                                          
     

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/apiecz.html

                                                          

62

Podstawy analityki biznesowej

wykład

11E-B-SP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTQ3ODY1NDY3Mzla

                                                          

63

Metody analizy danych

wykład

11E-SP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTUyMDUxMzAyNjZa

                                                          

64

Uczenie maszynowe

wykład

11INF-SD

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1NTY5NTE0OTda

                                                          

65

Uczenie maszynowe

laboratorium

11INF-SD

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1ODc4ODE2MTda

                                                          

66

Analiza danych

wykład

11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTUyMDI5NjUzMjRa

                                                          

67

Modelowanie i symulacja

wykład

11AiR-SP; 12AiR-SP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1NDI2MTc0Njha

                                                          

68

Analiza danych

wykład

11INF-NP; 12INF-NP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1NTU0MzcyNzRa

                                                          

69

Metody analizy danych

wykład

11E-NP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTUyMDk1MTIxMzBa

                                                          

70

Modelowanie i symulacja

wykład

11AiR-NP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1NTU0MzcyNzRa

                                                          

71

Podstawy analityki biznesowej

wykład

11E-B-NP

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTUxNjEzMDE0NDZa

                                                          

72

Uczenie maszynowe

wykład

11INF-ND

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1ODg2NTY4MTZa

                                                          

73

Uczenie maszynowe

laboratorium

11INF-ND

prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

https://classroom.google.com/c/NTU1ODg2NTY4MTZa

                                                          

74

Metody numeryczne

wykład

11INF-ND (luty 2020)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

https://classroom.google.com/c/NzI0NTY4NTY4NDVa

                                                          

75

Seminarium dyplomowe I

projekt

33INF-SSI-SP

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

https://classroom.google.com/c/NzI0NTY4NTY2NzVa

                                                          

76

Metody numeryczne

wykład

11AIR-SP;12AIR-SP

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

https://classroom.google.com/c/NzI0NTcwNDkwMjJa

                                                          

77

Metody numeryczne

wykład

11E-SP

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

https://classroom.google.com/c/NzI0NTcwNDkxMzVa

                                                          

78

Metody numeryczne

wykład

11E-NP

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

https://classroom.google.com/c/NzI0NTcwNDkyMDNa

                                                          

79

Elementy sztucznej inteligencji

Wykład

22,23,24 i 25 INF

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

80

Seminarium

Seminarium

21 AiR-SD

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

81

Seminarium

Seminarium

INF-ISI-SD

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

82

Seminarium

Seminarium

E-B-SP/A

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

83

Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie

AiR El-ST

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

84

Seminarium

Seminarium

22 INF-ISI_ND

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

https://www.issi.uz.zgora.pl/pl/didactic/korbicz.html

                                                          

85

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Laboratorium

31INF-PSI-SP/A

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODgwNzczMDVa

                                                          

86

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Laboratorium

31INF-PSI-SP/B

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODcwNjYyNDha

                                                          

87

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Laboratorium

32INF-ISM-SP/B

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODcwNjYyNjZa

                                                          

88

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Laboratorium

32INF-ISM-SP/A

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODcwNjYyODha

                                                          

89

Projekt grupowy

Projekt

33INF-SSI-SP/B i C

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTY1Njg4ODU2MjBa

                                                          

90

Projekt grupowy

Projekt

31INF-ISM-NP

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODcwNjYzMzJa

                                                          

91

Programowalne sterowniki logiczne

Wykład

21AiR-SP; 22AiR-SP

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/c/NTU5ODQwMzY1OTRa

                                                          

92

Programowalne sterowniki logiczne

Wykład

21AiR-NP

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY3MTVa

                                                          

93

Programowalne sterowniki logiczne

Laboratorium

22AiR-SP/A

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY1OTRa

                                                          
   

22AiR-SP/B

 

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY2MjRa

                                                          

94

Programowalne sterowniki logiczne

Laboratorium

21AiR-SP/A

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY2NDZa

                                                          
   

21AiR-SP/B

 

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY2OTJa

                                                          

95

Programowalne sterowniki logiczne

Laboratorium

21AiR-NP

dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

https://classroom.google.com/w/NTU5ODQwMzY3MTVa

                                                          

96

Projektowanie sieci komputerowych

Projekt

33INF-SSI-SP

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0ODY1NjI2MTZa

                                                          

97

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wykład

11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTY2MTk4NTg5MDBa

                                                          

98

Wprowadzenie do technologii internetowych

Wykład

11E-B-SP

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYyODgyNzkwNDFa

                                                          

99

Seminarium dyplomowe II

Projekt

41E-B-SP/B

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NTQwODE1NDBa

                                                          

100

Projektowanie sieci komputerowych

Wykład

32INF-SSI-NP.

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNTA2MzI0OTVa

                                                          

101

Projektowanie sieci komputerowych

Projekt

32INF-SSI-NP.

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNTA2MzI0OTVa

                                                          

102

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wykład

11INF-NP; 12INF-NP.

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTY2MjgxOTEyNjVa

                                                          

103

Wprowadzenie do technologii internetowych

Wykład

11E-B-NP

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYzNTU5OTE3MjNa

                                                          

104

Seminarium dyplomowe II

Projekt

41E-B-NP.

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3Nzk2ODUwNTda

                                                          

105

Projekt grupowy

Projekt

33INF-SSI-SP/A ; 32INF-SSI-NP

dr inż. Anna Pławiak-Mowna

https://classroom.google.com/c/NjU2MDc0NDMzNDRa

                                                          
     

https://32infnp.slack.com/

                                                          
     

https://33inf-ssi.slack.com/

                                                          

106

Praca w zespole wirtualnym

Laboratorium

31E-B-SP/A; 31E-B-SP/B

dr inż. Anna Pławiak-Mowna

https://classroom.google.com/c/NjU1ODU5NDI4ODNa

                                                          
     

https://31ebsp.slack.com/

                                                          

107

Komunikacja interpersonalna

Wykład

21AiREI-ST

dr inż. Anna Pławiak-Mowna

https://classroom.google.com/c/NjU1ODU5NDMyMzha

                                                          
     

https://21airei.slack.com/

                                                          

108

RAD w aplikacjach mobilnych i enterprise

Laboratorium

22INF-ISI-SD

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODY3Mzk0OTZa

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/RAD/RAD_laboratoria.zip

                                                          

109

Modelowanie i animacja postaci 3D

Wykład

21INF-ZSI-ND(02'19)

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUwODY3Mzk1MTla

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/MiAP3D/MiAP3D_wyklady.zip

                                                          

110

Modelowanie i animacja postaci 3D

Projekt

21INF-ZSI-ND(02'19)

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODY3Mzk1MTla

                                                          

111

Modelowanie i animacja postaci 3D

Laboratorium

21INF-ZSI-ND(02'19)

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUwODY3Mzk1MTla

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/MiAP3D/MiAP3D_laboratoria.zip

                                                          

112

Zaawansowane metody grafiki w reklamie

Wykład

11-E-B-SP

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUwODY3Mzk0ODla

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/ZMGwR/ZMGwR_wyklady.zip

                                                          

113

Zaawansowane metody grafiki w reklamie

Laboratorium

11-E-B-SP

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUwODY3Mzk0ODla

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/ZMGwR/ZMGwR_laboratoria.zip

                                                          

114

Programowanie obiektowe

Laboratorium

11AiR-NP

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUwODY3Mzk1MDda

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/PO/PO_laboratorium.zip

                                                          

115

Zaawansowane metody grafiki w reklamie

Wykład

11-E-B-NP

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxMDE3OTU0OTJa

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/PO/PO_laboratorium.zip

                                                          

116

Zaawansowane metody grafiki w reklamie

Laboratorium

11-E-B-NP

dr inż. Andrzej Czajkowski

https://classroom.google.com/u/1/c/NTUxMDE3OTU0OTJa

                                                          
     

http://staff.uz.zgora.pl/aczajkow/materialy/ZMGwR/ZMGwR_laboratoria.zip

                                                          

117

Seminarium specjalistytczne

projekt

22INF-ISI-SD

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

a.obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

                                                          

118

Teoretyczne podstawy informatyki

wykład

11 INF-SP, 12 INF-SP, 13 INF-SP, 14 INF-SP, 15INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

119

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

11 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

120

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

12 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

121

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

13 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

122

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

14 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

123

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

15 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

124

Technologie informatyczne

laboratorium

1LEK-JMS 19/20/lab4

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://staff.uz.zgora.pl/rwisniew/instrukcje/cm/index.html

                                                          

125

Technologie informatyczne

laboratorium

1LEK-JMN 19/20/lab8

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://staff.uz.zgora.pl/rwisniew/instrukcje/cm/index.html

                                                          

126

Teoretyczne podstawy informatyki

wykład

11 INF-NP, 12 INF-NP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

127

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

11 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

128

Teoretyczne podstawy informatyki

ćwiczenia

12 INF-SP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNDc1Mzg1Njla

                                                          

129

Metody numeryczne

wykład

11AiR-NP

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTUwNjYzMjg1Mjha

                                                          

130

Metody optymalizacji

wykład

11AiR-ND (luty2020)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/MjQzMDQzODEzMjZa

                                                          

131

Seminarium dyplomowe II

projekt

21INF-ZSI-ND (luty19)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

https://classroom.google.com/c/NTYyMzI5NjY0MzFa

                                                          

132

Seminarium specjalistyczne

projekt

21INF-ZSI-ND (luty19)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

a.obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

                                                          

133

Seminarium specjalistyczne

projekt

22INF-ISI-ND (luty19)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

a.obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

                                                          

134

Języki skryptowe

wykład

22INF-SP, 23INF-SP, 24INF-SP, 25INF-SP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NjU3MzIwNjUwNjFa

                                                          

135

Języki skryptowe

wykład

21INF-NP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NjU3MzIwNjUwNjFa

                                                          

136

Języki skryptowe

laboratorium

22INF-SP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NjU3MzIwNjUwNjFa

                                                          

137

Języki skryptowe

laboratorium

21INF-NP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NjU3MzIwNjUwNjFa

                                                          

138

Elementy sztucznej inteligencji

laboratorium

22INF-SP, 23INF-SP, 24INF-SP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NTU3ODU3NDE1NDNa

                                                          

139

Elementy sztucznej inteligencji

laboratorium

21INF-NP

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NTU3ODU3NDE1NDNa

                                                          

140

Projekt grupowy

projekt

32INF-ISM-SP.

dr inż. Piotr Witczak

https://classroom.google.com/c/NTU3OTYxMDA5ODha

                                                          

141

Handel i usługi internetowe

Wykład

21E-B-SP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNTk0NDIzMDla

                                                          

142

Programowanie obiektowe

Laboratorium

14INF-SP/B

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NzIzODU1NTY5Mjla

                                                          

143

Handel i usługi internetowe

Laboratorium

21E-B-SP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNTk0NDIzMDla

                                                          

144

Programowanie obiektowe

Laboratorium

14INF-SP/A

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NzIzODU1NTY5Mjla

                                                          

145

Programowanie obiektowe

Laboratorium

15INF-SP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NzIzODU1NTY5Mjla

                                                          

146

Projekt reklamy elektronicznej

Projekt

11E-B-SP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNjczMjY3MjZa

                                                          

147

Programowanie obiektowe

Laboratorium

12INF-NP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNDkwMTgzMjJa

                                                          

148

Programowanie obiektowe

Laboratorium

11INF-NP/B

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNDkwMTgzMjJa

                                                          

149

Projekt reklamy elektronicznej

Projekt

11E-B-NP

dr inż. Łukasz Hładowski

https://classroom.google.com/c/NTYxNjM3MTI0MjRa

                                                          

150

Podstawy robotyki

Laboratorium

22AiR-SP

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ1ODg0NzgxODFa

                                                          
     

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk3MjQzOTBa

                                                          
     

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk2MzExMDha

                                                          

151

Modelowanie i symulacja

Laboratorium

11AiR-SP

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk4NTY1NDda

                                                          
     

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk4NTY0MTda

                                                          

152

Modelowanie i symulacja

Laboratorium

12AiR-SP/A

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk4NTY2NzZa

                                                          

153

Modelowanie i symulacja

Laboratorium

11AiR-NP/A

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NjI2MzgxOTFa

                                                          

154

Podstawy analityki biznesowej

Laboratorium

11E-B-SP

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk4NTY3MDZa

                                                          
     

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NjI2MzgwNjla

                                                          

155

Podstawy analityki biznesowej

Laboratorium

11E-B-NP/A

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NjI2MzgxMTBa

                                                          

156

Elementy sztucznej inteligencji

Laboratorium

25INF-SP

mgr inż. Kamil Klimkowicz

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk3MjQ1NDRa

                                                          
     

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDk3MjQ0NjZa

                                                          

157

Platforma .NET

Wykład

33INF-SSI-SP

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDQ0MDA0MDVa

                                                          

158

Platforma .NET

Laboratorium

33INF-SSI-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDQ1MDc5Nzda

                                                          

159

Platforma .NET

Laboratorium

33INF-SSI-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5MzgzMjcxMzJa

                                                          

160

Platforma .NET

Laboratorium

33INF-SSI-SP/C

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDQ1NzkxNDZa

                                                          

161

Platforma .NET

Projekt

33INF-SSI-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDQ1NzkxOTRa

                                                          

162

Platforma .NET

Projekt

33INF-SSI-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDQ1NzkyNTla

                                                          

163

Platforma .NET

Projekt

33INF-SSI-SP/C

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NDg4NzI2NjBa

                                                          

164

RAD w aplikacjach mobilnych i enterprise

Wykład

22INF-ISI-SD

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTU2NDI5NDda

                                                          

165

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

11INF-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTg1Njk3MTJa

                                                          

166

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

11INF-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ1MDUyMzk0MTRa

                                                          

167

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

12INF-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTg1Njk2ODla

                                                          

168

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

12INF-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ1MDUyMzkzNjNa

                                                          

169

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

13INF-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ0ODczNzY2MDJa

                                                          

170

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

13INF-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTg1Njk2MTFa

                                                          

171

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

14INF-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTYyNDcyMTBa

                                                          

172

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

14INF-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTYyNDcxODFa

                                                          

173

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

15INF-SP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTcwMjEwNDRa

                                                          

174

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

15INF-SP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTYyNDcxOTJa

                                                          

175

Języki programowania aplikacji biznesowych

Wykład

21E-B-SP

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTg1Njk2NDZa

                                                          

176

Platforma .NET

Wykład

32INF-SSI-NP

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTM3MTcwMzZa

                                                          

177

Platforma .NET

Laboratorium

32INF-SSI-NP

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5MzgzMjczNTda

                                                          

178

Platforma .NET

Projekt

32INF-SSI-NP

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTM5NTI2NjY3NzJa

                                                          

179

Metody numeryczne

Laboratorium

11E-NP/A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ2NDg1MTQ2MTBa

                                                          

180

Metody numeryczne

Laboratorium

11E-NP/B

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ2NjI0ODY3NzNa

                                                          

181

Metody numeryczne

Laboratorium

11INF-ND (luty2020) A

dr inż. Marek Sawerwain

https://classroom.google.com/c/NTQ2NDg1MTQ2Mzda

                                                          

182

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Wykład

21AiR-SP; 22AiR-SP

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3MTU0MzU5Nzla

                                                          

183

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Wykład

21AiR-NP

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjAwMDAxNDha

                                                          

184

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Laboratorium

22AiR-SP

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3MTU0MzU5Nzla

                                                          

185

Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux

Laboratorium

21AiR-NP

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjAwMDAxNDha

                                                          

186

Seminarium dyplomowe I

projekt

33INF-SSI-SP/C

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ2MjgyMzA1MzNa

                                                          

187

Seminarium doktoranckie IV

Seminarium

31AIREI-ST

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU3NjQ2MTM4ODFa

                                                          

188

Seminarium dyplomowe I

projekt

32INF-SSI-NP

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjE4NDczMTBa

                                                          

189

Projektowanie sieci komputerowych

Wykład

33INF-SSI-SP

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjA3NzM0Njda

                                                          

190

Inżyniera bezpieczeństwa

Wykład

11INF-SD (luty 2020)

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ0NjcxNTE5NzBa

                                                          

191

Inżyniera bezpieczeństwa

Laboratorium

11INF-SD (luty 2020) A/B

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ0NjcxNTE5NzBa

                                                          

192

Inżyniera bezpieczeństwa

Wykład

11INF-ND (luty 2020)

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjIzODg5MDJa

                                                          

193

Inżyniera bezpieczeństwa

Laboratorium

11INF-ND (luty 2020)

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjIzODg5MDJa

                                                          

194

Systemy wizyjne

Wykład

32AiR-KSSiD-SP

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjA3NjY0NDNa

                                                          

195

Systemy wizyjne

Laboratorium

32AiR-KSSiD-SP A/B

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNjA3NjY0NDNa

                                                          

196

Wykorzystanie środków UE w biznesie

Projekt

31E-B-SP/A, 31E-B-SP/B

dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNTkyMzczNzha

                                                          

197

Bazy danych

Wykład

22INF-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://discord.gg/pPbZPM3

                                                          

198

Bazy danych

Wykład

23INF-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://discord.gg/pPbZPM3

                                                          

199

Bazy danych

Wykład

24INF-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://discord.gg/pPbZPM3

                                                          

200

Bazy danych

Wykład

25INF-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://discord.gg/pPbZPM3

                                                          

201

Bazy danych

Laboratorium

22INF-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1OTAzNjIxMTNa

                                                          

202

Systemy informacji przestrzennej

Wykład

22INF-ISI-ND

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1NzQxNTEwNTVa

                                                          

203

Systemy informacji przestrzennej

Laboratorium

22INF-ISI-ND

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1NzQxNTEwNTVa

                                                          

204

Bazy danych

Wykład

11E-B-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1MTQ3MjE3NTFa

                                                          

205

Systemy informacji przestrzennej

Wykład

31E-B-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1MTQ3MjE4NzNa

                                                          

206

Systemy informacji przestrzennej

Projekt

31E-B-SP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1MTQ3MjE4NzNa

                                                          

207

Bazy danych

Wyklad

11E-B-NP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1NzQxNTEzNjFa

                                                          

208

Bazy danych

Laboratorium

11E-B-NP

dr hab. inż. Artur Gramacki

https://classroom.google.com/c/NTY1NzQxNTEzNjFa

                                                          

209

Fizyka dla inzynierow

Wyklad, ćwiczenia

11 AiR-SP; 12AIR-SP

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NTQ4NjkxNDk4MTla

                                                          

210

Fizyka dla inzynierow

Wyklad, ćwiczenia

11AiR-NP, 12AIR-NP

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NTQ4Nzg1MzcxMTRa

                                                          

211

Podstawy systemów dyskretnych

wykład

12 INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUyNDU1MDM2MzVa

                                                          

212

Podstawy systemów dyskretnych

ćwiczenia

11INF-SP;12INF-SP;13INF-SP

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUyNDU1MDM2NTNa

                                                          

213

Podstawy systemów dyskretnych

Laboratorium

11INF-SP; 13INF-SP/A

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUyNDU1MDM2ODha

                                                          

214

Podstawy systemów dyskretnych

wykład, ćwiczenia, laboratorium

11INF-NP, 12INF-NP

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUzMDE2ODI0NDVa

                                                          

215

Metody numeryczne w technice

wykład

11E-ND (luty 2020)

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUyNDU1MDM3MjBa

                                                          

216

Metody numeryczne

wykład

12INF-NP (luty 2020)

prof. dr hab. Roman Gielerak

https://classroom.google.com/c/NjUyNDU1MDM3MzJa