0Organizatorzy
0
Polish Chapter of the IEEE Control Systems Society
0
Komisja Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu
0
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego


0
0Program (pobierz plik)
0
0
0Galeria (pobierz plik)
0


9.30-10.00

Klasyfikacja zachowań wybranych układów dynamicznych
Wojciech Mitkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyki
(pobierz plik)

10.00-10.30

Optymalizacja topologii układów opisywanych nierównościami wariacyjnymi
Andrzej Myśliński
Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych w Warszawie
(pobierz plik)

10.30-11.00

Nieskończenie wymiarowe równanie Lapunowa - teoria i przykłady zastosowań
Zbigniew Emirsajłow
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Automatyki
(pobierz plik)

11.00-11.30 Problemy związane ze sterowaniem niejednorodnego równania fali
Grzegorz Szkibiel
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Matematyki
(pobierz plik)
11.30-12.00 Przerwa
12.00-12.30 Numeryczne aspekty sterowania systemów z czasoprzestrzenną dynamiką
Ewaryst Rafajłowicz, Krystyn Styczeń, Wojciech Rafajłowicz
Politechnika Wrocławska, Instytut Automatyki, Robotyki i Informatyki
(pobierz plik)
12.30-13.00

Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) w Warszawie
(pobierz plik)

13.00-13.30

Konfiguracja sieci sensorycznych w identyfikacji układów o czasoprzestrzennej dynamice
Maciej Patan
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
(pobierz plik)

13.40 Zakończenie0Miejsce
0
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50, Kampus A
Budynek Nauk Ścisłych, A-29. 0

0Sekretariat
0
mgr Ewa Lehmman
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
tel.: 683282422, faks: 683247295
e-mail: sekretariat@issi.uz.zgora.pl
WWW: http://www.issi.uz.zgora.pl
0
0
0
© 2021 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
0