0Organizatorzy
0
Oddział Control Systems Society Polskiej Sekcji IEEE
0
Komisja Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu
Sekcja Systemów Inteligentych Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
0
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego


0
0Program (pobierz plik)

0Galeria (klik)
0

9.15-9.45

Iteracyjne statystyczne metody rekonstrukcyjne w tomografii komputerowej
Robert Cierniak - Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Komputerowej

9.45-10.15

Polskie Sztuczne Serce - modelowanie, sterowanie, monitorowanie i diagnostyka
Michał Syfert, Paweł Wnuk - Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

10.15-10.45

Komputerowa diagnostyka raka piersi na podstawie analizy mikroskopowych obrazów biopsji cienkoigłowej
Marek Kowal, Paweł Filipczuk - Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

10.45-11.15 Wykorzystanie mechanizmów wnioskujących ontologii dziedzinowej do ustalenia kategorii BI-RADS - zmian nowotworowych piersi
Rafał Zawiślak - Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki
11.15-11.45 Przerwa
11.45-12.15 Spersonalizowany rekord pacjenta w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej
Jan Juszczyk, Ewa Piętka - Politechnika Śląska, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
12.15-12.45

Wielokierunkowe podejście do problemu rozpoznawania i opisu układu przestrzennego blaszek miażdżycowych w obrazowaniu w angiotomografii komputerowej
Tomasz Markiewicz - Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych/Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Patomorfologii;
Mirosław Dziekiewicz, Marek Maruszyński - Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; Romana Bogusławska-Walecka - Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Radiologii Lekarskiej; Wojciech Kozłowski - Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Patomorfologii

12.45-13.15

Analiza jąder komórkowych rozmazów Papanicolau z wykorzystaniem estymatorów wymiaru fraktalnego
Przemysław Mazurek, Dorota Oszutowska-Mazurek -
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

13.15-13.45 Mikroskopowe stanowisko do śledzenia nicieni (C. elegans) do zastosowań w badaniach neurobiologicznych
P. Kaczmarek, M. Kowalski, R. Kabaciński - Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; R. Sobkowiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii; M. Matuszak, K. Tranbowicz - absolwenci Politechniki Poznańskiej0Miejsce
0
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Zielona Góra, ul. Ogrodowa 3b, sala E
0

0Sekretariat
0
Agnieszka Rożewska
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
tel.: 683282506, faks: 683284751
e-mail: a.rozewska@issi.uz.zgora.pl
WWW: http://www.issi.uz.zgora.pl


Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy.
0
0
0
© 2021 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
0