ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

START

PROF. KORBICZ PONOWNIE WYBRANY
Miło nam poinformować, że 16.06.2020 r. uchwałą Prezydium PAN prof. Józef Korbicz został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na drugą kadencję (2020-2023): Więcej.

NOWA HABILITACJA
Miło nam poinformować, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Częstochowskiej nadała naszemu pracownikowi Markowi Kowalowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Zaświadczenie. Gratulujemy!

WYBORY W PAN
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05.12.2019 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Józef Korbicz został wybrany członkiem rzeczywistym PAN w dziedzinie nauk technicznych. GRATULUJEMY! Szczegóły.

WYRÓŻNIENIE
Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr inż. Marek Sawerwain, podczas 26th International Science Conference on Computer Networks, CN2019 (Kamień Śląski, 2019) otrzymał wyróżnienie za artykuł pt. "Quantum switch realization by the quantum Lyapunov control", którego współautorem jest dr inż. Joanna Wiśniewska (WAT). Gratulujemy! Więcej.

KOMISJA PAN
Miło nam poinformować, że w skład powołanej na kadencję 2019-2022 Komisji Informatyki i Automatyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu weszli pracownicy naszego Instytutu: prof. Józef Korbicz (przewodniczący komisji), prof. Dariusz Uciński, prof. Andrzej Obuchowicz, prof. Marcin Mrugalski, prof. Maciej Patan, prof. Krzysztof Patan i dr hab inż. Artur Gramacki. Gratulujemy!.

NAGRODA MŁODZI INNOWACYJNI 2019
Z przyjemnością informujemy, że absolwent studiów magisterskich i słuchacz studiów doktoranckich naszego Wydziału, mgr inż. Norbert Kukurowski, został laureatem XI Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2019, uzyskując I. nagrodę za pracę magisterską pt. Mapowanie nieznanego obszaru z wykorzystaniem autonomicznego robota moblinego, której promotorem był pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ. Aktualnie mgr inż. N. Kukurowski jest stypendystą w realizowanym w ISSI projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Marcin Witczak. Więcej.

WYBORY W IBS PAN
Miło nam poinformować, że w dniu 27.02.2019 prof. Józef Korbicz został ponownie wybrany przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie na kadencję 2019-2022. Gratulujemy! Więcej.

NOWA PUBLIKACJA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, prof. Krzysztofa Patana, pt. Robust and Fault-Tolerant Control: Neural-Network-Based Solutions. Więcej!

PCBBE 2019
Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy współoragnizatorami Polish Conference on Biocybernetic and Biomedical Engineering (PCBBE), która odbędzie się w dniach 25-27 wrzesnia 2019. Zapraszamy!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Trzy konkursy dotyczące stanowisk doktoranta stypendysty w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych, w projekcie badawczym NCN OPUS 14 pt.: „Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych” zostały rozstrzygnięte. Osobami zatrudnionymi na stanowiska doktoranta stypendysty w ramach poszczególnych konkursów zostali: mgr inż. Marcin Pazera (KONKURS 1), mgr inż. Norbert Kukurowski (KONKURS 2), mgr inż. Bogdan Lipiec (KONKURS 3).

KONKURS
Informujemy o otwarciu trzech konkursów na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki pt. Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych dotyczących zagadnień diagnostyki technicznej i sterowania tolerującego uszkodzenia. Konkurs 1, Konkurs 2, Konkurs 3.

KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, prof. Andrzeja Obuchowicza, pt. Stable Mutations for Evolutionary Algorithms. Więcej.

WYRÓŻNIENIE
Miło nam poinformować, że podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. Józef Korbicz z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki otrzymał medal Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej. Jest to wyróżnienie honorowe, obok doktoratu honoris causa, nadawane od 1976 roku wybitnym pracownikom oraz osobom spoza uczelni szczególnie zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej. Gratulujemy! Więcej.

NOWA HABILITACJA
W dniu 27 września 2018 roku Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Arturowi Gramackiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Więcej.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, dra inż. Artura Gramackiego, pt. Nonparametric Kernel Density Estimation and Its Computational Aspects. Więcej.

NAGRODA
Z przyjemnością zawiadamiamy, iż praca autorstwa pracowników naszego instytutu: prof. Marcina Witczaka, prof. UZ Marcina Mrugalskiego, dra Marcela Luzara i mgra Marcina Pazery, a także prof. Christophe Aubrun z Université de Lorraine, uzyskał prestiżową nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie ISA Transactions w roku 2016. Gratulujemy!

DODRUK
Miło nam poinformować, iż ukazał się dodruk książki pod redakcją prof. Józefa Korbicza i Jana M. Kościelnego pt. Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami. Więcej.

WYRÓŻNIENIE MMAR
Z przyjemnością informujemy, iż nasz pracownik, mgr inż. Marcin Pazera, uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego młodego autora artykułu przygotowanego na międzynarodową konferencję Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2017, która odbyła się w Międzyzdrojach w sierpniu 2017 r. Gratulujemy!. Więcej.

AMCS - NOWY NUMER
Z przyjemnością informujemy, że najnowszy numer kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, Vol. 30, No. 2, jest już dostępny. Więcej.

WYBORY DO CK
Miło nam poinformować, iż prof. Józef Korbicz został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie automatyka i robotyka na kolejną kadencję, tj. 2017-2020. Serdecznie gratulujemy!. Więcej.

WYBORY DO KOMITETÓW PAN
Miło nam poinformować, iż profesorowie Dariusz Uciński i Marcin Witczak zostali członkami Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Profesora M. Witczaka wybrano ponadto sekretarzem Komitetu, a jego przewodniczącym został prof. Józef Korbicz - członek korespondent PAN. Gratulujemy!.

WYBORY DO KOMISJI PAN
Miło nam poinformować, iż profesorowie Krzysztof Gałkowski, Józef Korbicz (przewodniczący), Marcin Mrugalski, Andrzej Obuchowicz, Wojciech Paszke, Krzysztof Patan, Dariusz Uciński i Marcin Witczak zostali członkami Komisji Automatyki i Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu w kadencji 2015-2018. Gratulujemy!

LOKALNA AKADEMIA CISCO ZAPRASZA
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach Lokalnej Akademii Cisco Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych. Oferujemy Państwu możliwość zdobycia umiejętności z zakresu administrowania sieciami komputerowymi w ramach szkoleń Cisco "CCNA" i "CCNP". Więcej. Witrtualna wycieczka po Akademii CISCO. Zobacz film z jubileuszu Akademii CISCO.