ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

START

NASI PRACOWNICY W GRONIE NAJLEPSZYCH
Z przyjemnością informujemy, że Profesorowie Dariusz Uciński i Marcin Witczak ponownie znaleŸli się na liœcie rankingowej The World's Top 2% zawierającej nazwiska najlepszych naukowców, których publikacje są najczęœciej cytowane przez innych autorów. Gratulujemy! Szczegóły.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Sygnały i systemy dynamiczne. Zbiór zadań laboratoryjnych z programami w językach Matlab i Python autorstwa prof. Krzysztofa Patana, opublikowana przez Akademicką Oficynę Wydawniczą EXIT. Więcej.

ZAPROSZENIE NA SAMINARIUM
Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium pt. Wybrane zastosowania inteligencji obliczeniowej, ktore odbędzie się 25 listopada br. w trybie zdalnym. Szczegóły.

NOWY DOKTORAT
Z przyjemnością informujemy, że nasz pracownik, dr inż. Marcin Pazera, uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2022 uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Gratulujemy!

POWOŁANIE DO RADY PROGRAMOWEJ PWN
Z przyjemnością informujemy, że nasz pracownik, dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ, został powołany do Rady Programowej Redakcji Nauk Informatycznych Wydawnictwa Naukowego PWN. Gratulujemy! Więcej.

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Z przyjemnością informujemy, że nasz pracownik, dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - wyróżnienie dla najwybitniejszych naukowców i badaczy. W tegorocznej edycji przyznano 103 nagrody w pięciu kategoriach. Gratulujemy! Więcej.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka, opublikowana przez wydawnictwo Springer w serii Studies in Systems, Decision and Control. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

NOWA PUBLIKACJA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pt. Sensors Fault Diagnosis Trends and Applications pod redakcją dra Piotra Witczaka. Jest to wersja książkowa numeru specjalnego czasopisma Sensors, opublikowane przez wydawnictwo MDPI. Więcej!

NOWA PUBLIKACJA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Advances in Diagnostics of Processes and Systems pod redakcją prof. Józefa Korbicza prof. Krzysztofa Patana i dra Marcela Luzara. Są to materiały z konferencji 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), organizowanej przez nas we wrześniu 2020 r., opublikowane przez wydawnictwo Springer. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

NOMINACJA IFAC
Miło nam poinformować, że prof. Marcin Witczak został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu technicznego IFAC TC 6.4. Fault Detection, Supervision & Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS on Publications. Gratulujemy! Szczegóły.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatic Control, Robotics, and Information Processing pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Jest to anglojęzyczna wersja monografii Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, opublikowana przez wydawnictwo Springer w serii Studies in Systems, Decision and Control. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, prof. Andrzeja Obuchowicza, pt. Stable Mutations for Evolutionary Algorithms. Więcej.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, dra inż. Artura Gramackiego, pt. Nonparametric Kernel Density Estimation and Its Computational Aspects. Więcej.