ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Telefon : 68 328 2501
E-mail : D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 425
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~ducinski/

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Estymacja parametrów modeli układów z czasoprzestrzenną dynamiką
 • Optymalne rozmieszczanie czujników pomiarowych w układach z czasoprzestrzenną dynamiką (czujniki stacjonarne, skanujące i ruchome); statystyka przestrzenna
 • Planowanie optymalnego eksperymentu dla układów statycznych i dynamicznych; statystyczna analiza danych
 • Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych z zastosowaniem metod elementów skończonych i różnic skończonych; komputerowa symulacja procesów fizycznych
 • Algorytmy numeryczne optymalnego sterowania

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Metody analizy danych
 • Big Data i analityka biznesowa
 • Seminaria dyplomowe
 • Metody probabilistyczne
 • Metody statystyczne w technice
 • Modelowanie i symulacja

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • A parallel algorithm for optimum monitoring network design in parameter estimation of distributed systems
  Uciński, D., Baranowski P. - Proc. European Control Conference ECC 2013, Zürich, 2013 , pp. 1609-1614
 • Optimal Measurement Methods for Distributed Parameter System Identification
  Uciński D. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2005
 • Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes
  Uciński D. - International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2012, Vol. 22, No. 1, pp. 25-40
 • mODa 10 - Advances in Model-Oriented Design and Analysis
  Uciński D., Atkinson A.C., Patan M. (Eds.) - Heidelberg: Springer, 2013

INNE