ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Telefon : 68 328 2422
E-mail : J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 428
Strona WWW : http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/PROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Metody sztucznej inteligencji: sztuczne sieci neuronowe: optymalizacja struktur, sieci samoorganizujące się typu GMDH, sieci dynamiczne, struktury wielosieciowe, algorytmy uczenia; systemy rozmyte oraz neuronowo-rozmyte: optymalizacja parametrów oraz struktury, gradientowe algorytmy uczenia; systemy ekspertowe: zintegrowane bazy wiedzy, reprezentacja wiedzy (regułowa, proceduralna, neuronalna), pozyskiwanie wiedzy
 • Diagnostyka procesów: metody analityczne: odporne obserwatory, identyfikacja parametrów; metody sztucznej inteligencji: neuronowe i neuronowo-rozmyte modele oraz klasyfikatory, optymalizacja struktur układów diagnostyki metodami ewolucyjnymi, systemy doradcze, integracja metod ilościowych i jakościowych
 • Modelowanie i symulacja procesów: procesy z czasoprzestrzenną dynamiką: estymacja stanu i parametrów, filtry, optymalizacja rozmieszczenia stacjonarnych i ruchomych czujników pomiarowych; zastosowania: rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atomosferze, procesy w cukrowniach

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Systemy obliczeń inteligentnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Metody numeryczne
 • Seminaria dyplomowe

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems.
  Buciakowski M., Witczak M., Puig V., Rotondo D., Nejjari F., Korbicz J., Journal of Process Control , 2017, Vol. 52, pp. 14--25
 • Towards robust neural-network-based sensor and actuator fault diagnosis. Application to a tunnel furnace
  Witczak M., Mrugalski M., Korbicz J., Neural Processing Letters. - 2015, Vol. 42, No. 1, pp. 71--87
 • A robust predictive actuator fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems.
  Witczak P., Witczak M., Korbicz J. , Aubrun Ch., Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2015, Vol. 63, No. 4, pp. 977-987
 • Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images.
  Kowal M., Filipczuk P., Obuchowicz A., Korbicz J., Monczak R., Computer in Biology and Medicine. - 2013, Vol.43, pp.1563-1572.
 • Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics.
  Korbicz J., Kowal M. (Eds.) Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, Advances in Intelligent Systems and Coputing , Vol. 230, 2014. - 536 p.
 • Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej.
  Tadeusiewicz R., Korbicz J., Rutkowski L., Duch W. (Red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Inżynieria biomedyczna. Podstawy i zastosowania, tom 9, 2013. - 745 s.

INNE