ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Telefon : 68 328 2373
E-mail : A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 424

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Obliczenia inteligentne: Algorytmy ewlucyjne, sztuczne sieci neuronowe, systemy hybrydowe
 • Metody optymalizacji I adaptacji globalnej: miary jakości algorytmów, adaptacja w środowiskach niestacjonarnych I wielokryterialych, adaptacja z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych stachastycznych
 • Zastosowania algebry max-plus do opisu dyskretnych dynamicznych systemóo zdarzeniowych (DEDS): modelowanie I analiza własności DEDS, Podstawy teorii sterowania of DEDS w ramach formalizmu algebry max-plus
 • Komputerowa analiza obrazów mikroskopowych na potrzeby diagnostyki medycznej: cytomorfometria materiałów mikroskopowych pozyskanych metodą biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi, automatyczny system diagnostyczny oparty na obrazach cyfrowych materiałow cytologicznych i histopatalogicznych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Teoretyczne Podstawy Informatyki
 • Algorytmy i Struktury Danych
 • Obliczenia Inteligentne
 • Obliczenia Ewolucyjne
 • Metody Optymalizacji Globalnej
 • Metody sztucznej inteligencji

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Computational intelligence techniques in image segmentation for cytopathology
  Obuchowicz A., Hrebień M., Nieczkowski T., Marciniak A. – In: Smoliński T. G., Milanova M.G., Hassanien A.-E. (Eds.) Computational Intelligence in Biomedicin and Bioinformatics: Current Trends and Applications, Springer-Verlag, Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 151, 2008, pp. 169-199
 • Color homogram for segmentation of fine needle biopsy images
  Marciniak A., Nieczkowski T., Obuchowicz A. – Int. J. Machine Graphics and Vision, 2008, Vol. 17, no 1-2, pp.153-165
 • Evolutionary algorithm with forced variation in multi-dimentional non-stationary environment
  Wawrzyniak D., Obuchowicz A. – In: Wyrzykowski R., Dongarra J., Karczewski K., and Waśniewski J. (Eds.): Parallel Processing and Applied Mathematics. – Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4967, 2008, pp. 600-607
 • Robustness of isotropic stable mutations in a general search space
  Prętki P., Obuchowicz A. – In: Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A., Żurada J.M. (Eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing. – Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5097, 2008, pp. 460-468
 • Application of decision Teres to filtering and segmentation of breast cancer fine needle biopsy microscope images
  Nieczkowski T., Obuchowicz A. – Biocybernatics and Biomedical Engineering, 2007, Vol. 27, no 4, pp.59-70

INNE