ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Andrzej Czajkowski

Telefon : 68 328 2276
E-mail : A.Czajkowski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 325PROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Zastosowania ICT w dydaktyce
 • Sterowanie tolerujące uszkodzenia
 • Sztuczna inteligencja: sztuczne sieci neuronowe
 • Modelowanie nieliniowych systemów dynamicznych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Metody sztucznej inteligencji
 • Java i technologie Web
 • Grafika komputerowa
 • Windows Server

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Robust Fault Detection by Means of Echo State Neural Network
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 341--352 .- ISBN: 9783319231792 DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
 • Remote access and virtual meeting tools as an interactive and amltimedia techniques used in the teaching process
  W: ICT in Educational Design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 37--49 .- ISBN: 9788378422587
 • Application of the state space neural network to the fault tolerant control system of the PLC-controlled laboratory stand
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Mirosław Szymański // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2014, Vol. 30, s. 168--178
 • Robust control with disturbance estimation using Echo State Networks for the Twin Rotor Aero-Dynamical system application
  Andrzej Czajkowski // W: 19th World Congress the Intelnational Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- [B. m.], 2014, s. 11305--11310
 • Design of iterative learning control by the means of state space neural networks
  Andrzej Czajkowski, Maciej Patan, Krzysztof Patan // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 287--292
 • Design of sensor and actuator multi model fault detection and isolation system using state space neural networks
  Andrzej Czajkowski // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- [B. m.] : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12

INNE