ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Andrzej Czajkowski

Telefon : 68 328 2276
E-mail : A.Czajkowski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 325PROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Sterowanie tolerujące uszkodzenia
 • Sztuczna inteligencja: sztuczne sieci neuronowe
 • Modelowanie nieliniowych systemów dynamicznych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Metody sztucznej inteligencji
 • Platforma .NET
 • Programowanie sterowników PLC
 • Java i technologie Web
 • Grafika komputerowa 3D
 • Windows Server 2012

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Model predictive control of the two rotor aero-dynamical system using state space neural networks with delays
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Intelligent systems in technical and medical diagnostics / eds. J. Korbicz, M. Kowal .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 230) - s. 113--124
 • Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial intelligence and soft computing .- 2012, Vol. 7268, pp. 548--556
 • Virtualization as a support tool for teaching the information technologies at higher educational level
  Andrzej Czajkowski // In: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - pp. 13--32 .- ISBN: 978-83-7481-480-5
 • Application of the state space neural network to the fault tolerant control system of the PLC-controlled laboratory stand
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Mirosław Szymański // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2014, Vol. 30, s. 168--178
 • Robust control with disturbance estimation using Echo State Networks for the Twin Rotor Aero-Dynamical system application
  Andrzej Czajkowski // W: 19th World Congress the Intelnational Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- [B. m.], 2014, s. 11305--11310
 • Fault accommodation of the Two Rotor Aero-dynamical system using the state space neural networks based model predictive control /
  Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin, 2014, s. 407--412 [CD-ROM] .- ISBN: 978-1-4799-5082-9 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0

INNE