ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ

Telefon : 68 328 2536
E-mail : a.gramacki@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 310
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~agramack/PROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • nieparametryczne estymatory jądrowe
 • akceleracja obliczeń w statystyce
 • zastosowania układów FPGA w obliczeniach numerycznych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • bazy danych
 • systemy zarządzania bazami danych (SZBD)
 • internetowe aplikacje bazodanowe

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • FFT-Based Fast Computation of Multivariate Kernel Density Estimators with Unconstrained Bandwidth Matrices
  Artur Gramacki, Jarosław Gramacki - Journal of Computational and Graphical Statistics, 2016 (w druku)
 • FPGA-Based Bandwidth Selection for Kernel Density Estimation Using High Level Synthesis Approach
  Artur Gramacki, Marek Sawerwain, Jarosław Gramacki - http://arxiv.org/abs/1505.02100 (submitted, 2015)
 • Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred and Thoroughbred horses: anatomic-breeding approach
  Marcin Komosa, Hieronim Frąckowiak, Halina Purzyc, Maria Wojnowska, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki - Journal of Animal Science, 2014, Vol. 91, No. 4, pp. 1660--1668
 • Graphics processing units in acceleration of bandwith selection for Kernel Density Estimation
  Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki - International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2013, Vol. 23, No. 4, pp. 869--885
 • Density estimations for approximate query processing on SIMD architectures
  Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, 2013 ; 50s. Raport: RA-03/2013 (http://arxiv.org/abs/1505.01998)

INNE