ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Marek Kowal

Telefon : 68 328 3217
E-mail : M.Kowal@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 419bPROFIL BADAWCZY


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Segmentacja obrazów
 • Geometria stochastyczna
 • Zbiory rozmyte, logika rozmyta i geometria rozmyta
 • Deep learning
 • Komputerowa diagnostyka medyczna

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Metody sztucznej inteligencji
 • Eksploracja danych
 • Sieci neuronowe i neuro-rozmyte
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Akademia CISCO
 • Obliczenia inteligentne
 • Systemy informacji przestrzennej

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Discovering important regions of cytological slides using classification tree
  Kowal M., Marciniak A., Monczak R., Obuchowicz A. In: Image Processing and Communications Challanges, R.Choraś (Red.), Springer, Heidelberg, 2015, Vol. 313, pp. 67-74.
 • Nuclei segmentation for computer-aided diagnosis of breast cancer
  Kowal M., Filipczuk P., International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , 2014, Vol. 24, No. 1., pp. 19-31.
 • Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images
  Kowal M., Filipczuk P., Obuchowicz A., Korbicz J., Monczak R., Computers in Biology and Medicine, 2013, Vol. 43, No. 10, pp. 1563-1572
 • Intelligent systems in technical and medical diagnostics
  Korbicz J., Kowal M. (Red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013.
 • Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology
  Filipczuk P., Kowal M., Obuchowicz A., 35th Int. Conf. of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013, 2013, Osaka, Japonia, pp. 7368-7371
 • Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method
  Filipczuk P., Kowal M., Obuchowicz A., IEEE Int. Symp. Biomedical Imaging, ISBI, 2012, Barcelona, Spain, pp. 1623-1626
 • Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems
  Korbicz J., Kowal M., Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2007, Vol. 20, No. 5, pp. 609-617

INNE