ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Mgr inż. Marcin Boski

Telefon : 68 3282422
E-mail : m.boski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 427

INFORMACJE


Projekt NCN: Poprawa jakości sterowania na drodze uczenia się przez powtarzanie
Termin: 2015-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
Opiekun naukowy doktoranta: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ