ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Andrzej Marciniak

Telefon : 68 328 2221
E-mail : A.Marciniak@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 419a
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~amarcini/

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Obrazowanie biomedyczne
 • Eksploracyjna analiza danych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Java i technologie Web
 • Usługi sieciowe
 • Projektowanie i programowanie obiektowe

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Discovering important regions of cytological slides using classification tree
  Kowal M., Marciniak A., Monczak R., Obuchowicz A., W: Image processing & communications challenges 6 / Red. R. S. Choraś .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 313) - s. 67--74 .
 • JavaServer Faces i Eclipse Galileo : tworzenie aplikacji WWW
  Marciniak A., Gliwice:Helion, 2010.
 • Przygotowanie danych i planowanie eksperymentu
  Marciniak A.,Korbicz J., - W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / red. W. Torbicz . T. 9 .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2013 - s. 23--52 .
 • Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis
  Kowal M., Filipczuk P., Marciniak A., Obuchowicz A.// W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013 / ed. R. Burduk at. al. .- New York : Springer, 2013 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226) - s. 611--620 .
 • Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding
  Marciniak A., Kowal M., Filipczuk P. Korbicz J. - W: Intelligent systems in technical and medical diagnostics / eds. J. Korbicz, M. Kowal .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 230) - s. 301--311.

INNE