ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Michał Grobelny

Telefon : 68 3282536
E-mail : m.grobelny@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 310
Strona WWW : https://staff.uz.zgora.pl/mgrobeln/

DZIAŁALNO¦Ć NAUKOWA

 • techniki modelowania programów
 • systemy wbudowane
 • Internet przedmiotów

DZIAŁALNO¦Ć DYDAKTYCZNA

 • podstawy informatyki
 • zaawansowane technologie usług sieciowych

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • IoT Security with One-Time Pad Secure Algorithm Based on the Double Memory Technique
  Wi¶niewski R., Grobelny M., Grobelna I., Bazydło G. - Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017, AIP Publishing, 2017 - AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, pp. 1-5
 • Człowiek a współczesna technika - kto kim steruje?
  Grobelny M., Grobelna I. - Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2017, nr 4, s. 63-71
 • Design and verification of real-life processes with application of Petri nets
  Grobelna I., Wi¶niewski R., Grobelny M., Wi¶niewska M. - IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems .- 2017, Vol. 47, Iss. 11, pp. 2856-2869

INNE