ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

WYDARZENIA

NASZE HABILITACJE

Marcin Mrugalski

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 maja 2014 decyzj± Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej nasz pracownik Marcin Mrugalski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Gratulujemy!

Tytuł monografii habilitacyjnej: Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis (Springer International Publishing, 2014)
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. nadzw. PCz. (Politechnika Częstochowska)

Wojciech Paszke

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 lutego 2014 decyzj± Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej nasz pracownik Wojciech Paszke uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Gratulujemy!

Temat: Nowoczesne metody badania stabilności i sterowania liniowymi procesami powtarzalnymi i ich zastosowanie w projektowaniu schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem
Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Mikołaj Busłowicz (Poltechnika Białostocka), prof. dr. hab. inż. Krzysztof Latawiec (Politechnika Opolska), prof. dr. hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

Maciej Patan
W dniu 28 lutego 2013 decyzj± Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego nasz pracownik Maciej Patan uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Tytuł monografii habilitacyjnej: Optimal sensor network scheduling in identification of distributed parameter systems (Springer, 2012)
Tytuł wykładu habilitacyjnego: Autonomiczne pojazdy robotyczne. Rzeczywisto¶ć czy fikcja?
Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. zw. dr. hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniew Nahorski (Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie), prof. zw. dr. hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), prof. zw. dr. hab. inż. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)