ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

START

NOWA HABILITACJA
Miło nam poinformować, iż w dniu 25 maja 2021 roku Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Śląskiej nadała naszemu pracownikowi Markowi Sawerwainowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Gratulujemy!.

KONKURS NA STANOWISKO
Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie badawczo-dydaktycznej) w naszym Instytucie. Szczegóły.

NOWA PUBLIKACJA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Advances in Diagnostics of Processes and Systems pod redakcją prof. Józefa Korbicza prof. Krzysztofa Patana i dra Marcela Luzara. Są to materiały z konferencji 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), organizowanej przez nas we wrześniu 2020 r., opublikowane przez wydawnictwo Springer. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

NOMINACJA IFAC
Miło nam poinformować, że prof. Marcin Witczak został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu technicznego IFAC TC 6.4. Fault Detection, Supervision & Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS on Publications. Gratulujemy! Szczegóły.

NOMINACJA PROFESORSKA
Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 wrzeœnia 2020 roku nadał Krzysztofowi Patanowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Składamy serdeczne gratulacje!. Więcej.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatic Control, Robotics, and Information Processing pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Jest to anglojęzyczna wersja monografii Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, opublikowana przez wydawnictwo Springer w serii Studies in Systems, Decision and Control. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.

PROF. KORBICZ PONOWNIE WYBRANY
Miło nam poinformować, że 16.06.2020 r. uchwałą Prezydium PAN prof. Józef Korbicz został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na drugą kadencję (2020-2023): Więcej.

NOWA HABILITACJA
Miło nam poinformować, iż w dniu 23 kwietnia 2020 roku Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Częstochowskiej nadała naszemu pracownikowi Markowi Kowalowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Zaświadczenie. Gratulujemy!

WYBORY W PAN
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05.12.2019 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Józef Korbicz został wybrany członkiem rzeczywistym PAN w dziedzinie nauk technicznych. GRATULUJEMY! Szczegóły.

KOMISJA PAN
Miło nam poinformować, że w skład powołanej na kadencję 2019-2022 Komisji Informatyki i Automatyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu weszli pracownicy naszego Instytutu: prof. Józef Korbicz (przewodniczący komisji), prof. Dariusz Uciński, prof. Andrzej Obuchowicz, prof. Marcin Mrugalski, prof. Maciej Patan, prof. Krzysztof Patan i dr hab inż. Artur Gramacki. Gratulujemy!.

WYBORY W IBS PAN
Miło nam poinformować, że w dniu 27.02.2019 prof. Józef Korbicz został ponownie wybrany przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie na kadencję 2019-2022. Gratulujemy! Więcej.

NOWA PUBLIKACJA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, prof. Krzysztofa Patana, pt. Robust and Fault-Tolerant Control: Neural-Network-Based Solutions. Więcej!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Trzy konkursy dotyczące stanowisk doktoranta stypendysty w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych, w projekcie badawczym NCN OPUS 14 pt.: „Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych” zostały rozstrzygnięte. Osobami zatrudnionymi na stanowiska doktoranta stypendysty w ramach poszczególnych konkursów zostali: mgr inż. Marcin Pazera (KONKURS 1), mgr inż. Norbert Kukurowski (KONKURS 2), mgr inż. Bogdan Lipiec (KONKURS 3).

KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, prof. Andrzeja Obuchowicza, pt. Stable Mutations for Evolutionary Algorithms. Więcej.

NOWA KSIĄŻKA
Miło nam poinformować, iż wydawnictwo Springer opublikowało książkę naszego pracownika, dra inż. Artura Gramackiego, pt. Nonparametric Kernel Density Estimation and Its Computational Aspects. Więcej.

AMCS - NOWY NUMER
Z przyjemnością informujemy, że najnowszy numer kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2021, Vol. 31, No. 1, jest już dostępny. Więcej.

WYBORY DO CK
Miło nam poinformować, iż prof. Józef Korbicz został wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie automatyka i robotyka na kolejną kadencję, tj. 2017-2020. Serdecznie gratulujemy!. Więcej.

LOKALNA AKADEMIA CISCO ZAPRASZA
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach Lokalnej Akademii Cisco Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych. Oferujemy Państwu możliwość zdobycia umiejętności z zakresu administrowania sieciami komputerowymi w ramach szkoleń Cisco "CCNA" i "CCNP". Więcej. Witrtualna wycieczka po Akademii CISCO. Zobacz film z jubileuszu Akademii CISCO.