ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

KONTAKT

Dyrektor

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN

Telefon : 68 328 2422
E-mail : J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl
Strona WWW : http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/

Zastępca Dyrektora

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Telefon : 68 328 2613
E-mail : K.Patan@issi.uz.zgora.pl
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~kpatan/

Kierownik Zakładu Informatyki Technicznej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Telefon : 68 328 2373
E-mail : A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

Kierownik Zakładu Systemów Automatyki i Robotyki

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Telefon : 68 328 2501
E-mail : D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~ducinski/

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych
i Cyberbezpieczeństwa

Dr hab. inż. Remigiusz Wi¶niewski, prof. UZ

Telefon : 68 328 2248
E-mail : R.Wisniewski@issi.uz.zgora.pl
Strona WWW : https://staff.uz.zgora.pl/rwisniew/en/

Sekretariat

Mgr Ewa Lehmann

Telefon : 68 328 2422
E-mail : E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl

Kierownik Pracowni Systemów Informatycznych

Mgr inż. Gracjan Głowacki

Telefon : 68 3282403; 789441570
E-mail : G.Glowacki@issi.uz.zgora.pl

ADRES
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytet Zielonogórski

Budynek A-2, pokój 427
ul. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra

Telefon : 68 328 2422
E-mail : issi@issi.uz.zgora.pl