ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Telefon : 68 328 2501
E-mail : D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 425
Strona WWW : http://www.uz.zgora.pl/~ducinski/

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Estymacja parametrów modeli układów z czasoprzestrzenną dynamiką
 • Optymalne rozmieszczanie czujników pomiarowych w układach z czasoprzestrzenną dynamiką (czujniki stacjonarne, skanujące i ruchome); statystyka przestrzenna
 • Planowanie optymalnego eksperymentu dla układów statycznych i dynamicznych; statystyczna analiza danych
 • Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych z zastosowaniem metod elementów skończonych i różnic skończonych; komputerowa symulacja procesów fizycznych
 • Algorytmy numeryczne optymalnego sterowania
 • Uczenie maszynowe

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Analiza danych
 • Uczenie maszynowe
 • Seminaria dyplomowe
 • Analityka biznesowa
 • Modelowanie i symulacja

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Sensor location for parameter estimation of spatiotemporal systems with correlated cbservations
  Uciński D., Patan M., 58th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2019, Nice, France, pp.1189-1194
 • Optimal Measurement Methods for Distributed Parameter System Identification
  Uciński D. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2005
 • A sparsity-enforcing method for optimal node activation in parameter estimation of spatiotemporal processes
  Patan M., Uciński D., 56th IEEE Conference on Decision and Control, CDC 2017, Melbourne, Australia, pp.3089--3094
 • D-optimal sensor selection in the presence of correlated measurement nois
  Uciński D. - Measurement, Vol. 164, November 2020, Paper No. 107873
 • Optimal sensor placement for joint parameter and state estimation problems in large-scale dynamical systems with applications to thermo-mechanics
  Herzog R., Riedel I., Uciński D. - Optimization and Engineering, 2018, Vol. 19, No. 3, pp. 591--627

INNE