ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN

Telefon : 68 328 2422
E-mail : J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 428
Strona WWW : http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/PROFIL BADAWCZYDZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Metody sztucznej inteligencji: sztuczne sieci neuronowe: optymalizacja struktur, sieci samoorganizujące się typu GMDH, sieci dynamiczne, struktury wielosieciowe, algorytmy uczenia; systemy rozmyte oraz neuronowo-rozmyte: optymalizacja parametrów oraz struktury, gradientowe algorytmy uczenia; systemy ekspertowe: zintegrowane bazy wiedzy, reprezentacja wiedzy (regułowa, proceduralna, neuronalna), pozyskiwanie wiedzy
 • Diagnostyka procesów: metody analityczne: odporne obserwatory, identyfikacja parametrów; metody sztucznej inteligencji: neuronowe i neuronowo-rozmyte modele oraz klasyfikatory, optymalizacja struktur układów diagnostyki metodami ewolucyjnymi, systemy doradcze, integracja metod ilościowych i jakościowych
 • Modelowanie i symulacja procesów: procesy z czasoprzestrzenną dynamiką: estymacja stanu i parametrów, filtry, optymalizacja rozmieszczenia stacjonarnych i ruchomych czujników pomiarowych; zastosowania: rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atomosferze, procesy w cukrowniach

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Systemy obliczeń inteligentnych
 • Sztuczne sieci neuronowe
 • Metody numeryczne
 • Seminaria dyplomowe

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications
  Kulczycki P., Korbicz J. , Kacprzyk J. (Eds.), Berlin, Heidelberg: Springer–Verlag, Studies in Systems, Decision and Control, 2022, Vol. 402, - 400p.
 • Breast cancer nuclei segmentation and classification based on a deep learning approach
  Marek Kowal , Marcin Skobel , Artur Gramacki , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2021, Vol. 31, No.1 pp. 5--106
 • Automatic Control, Robotics, and Information Processing.
  Kulczycki P., Korbicz J. , Kacprzyk J. (Eds.), Berlin, Heidelberg: Springer–Verlag, Studies in Systems, Decision and Control, 2021, Vol. 296, - 843 p.
 • Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm.
  Kowal M., Żejmo M., Skobel M., Korbicz J., Monczak R. Journal of Digital Imaging, 2020, pp. 1-1
 • Two-stage instrumental variables identification of polynomial Wiener systems with invertible nonlinearities.
  Janczak A., Korbicz J., International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, Vol. 29, No. 3, pp.571--580
 • A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems.
  Buciakowski M., Witczak M., Puig V., Rotondo D., Nejjari F., Korbicz J., Journal of Process Control , 2017, Vol. 52, pp. 14--25

INNE