ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Telefon : 68 328 2373
E-mail : A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 424

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Obliczenia inteligentne: Algorytmy ewlucyjne, sztuczne sieci neuronowe, systemy hybrydowe
 • Metody optymalizacji I adaptacji globalnej: miary jakości algorytmów, adaptacja w środowiskach niestacjonarnych I wielokryterialych, adaptacja z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych stachastycznych
 • Zastosowania algebry max-plus do opisu dyskretnych dynamicznych systemóo zdarzeniowych (DEDS): modelowanie I analiza własności DEDS, Podstawy teorii sterowania of DEDS w ramach formalizmu algebry max-plus
 • Komputerowa analiza obrazów mikroskopowych na potrzeby diagnostyki medycznej: cytomorfometria materiałów mikroskopowych pozyskanych metodą biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi, automatyczny system diagnostyczny oparty na obrazach cyfrowych materiałow cytologicznych i histopatalogicznych

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Teoretyczne Podstawy Informatyki
 • Algorytmy i Struktury Danych
 • Obliczenia Inteligentne
 • Obliczenia Ewolucyjne
 • Metody Optymalizacji Globalnej
 • Metody sztucznej inteligencji

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Stable Mutations for Evolutionary Algorithms
  Obuchowicz A. - Springer International Publishing (Studies in Computational Intelligence Vol. 797), Cham 2019, ISBN: 9783030015480
 • Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition
  Skobel M., Kowal M., Korbicz J., Obuchowicz A. - In: E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek (Eds) Information Technology in Biomedicine : Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 762) Cham, 2019, pp. 407--418
 • Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis
  Krawczyk B., Filipczuk P., Woźniak M., Obuchowicz A. - Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 2014, Vol. 26, no. 1, 1-8
 • Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images
  Kowal M., Filipczuk P., Obuchowicz A., Korbicz J., Monczak R. - Computers in Biology and Medicine, 2013, Vol. 43, iss. 10, 1563--1572
 • GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis
  Filipczuk P., Fevens P., Krzyżak A., Obuchowicz A. - Journal of Medical Informatics & Technologies, 2012, Vol. 19, 109--115

INNE